Dargince, Kuzeydoğu Kafkas dillerinden biri olup Nah - Dağıstan dil öbeğinden Lak - Dargin dalına girmektedir. Dargin dilinin birinci dereceden akrabası olan dil Lakça'dır ve ondan sonra Avarca, Andi - Dido dilleriyle, Lezgice, Tabasaranca dillerine aynı kök olarak bağlıdır.

Dargice

Dargice ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Dargince

İlgili konuları ara

Yanıtlar