David Hume

Kısaca: 1711-1776 yılları arasında yaşamış olan ünlü İngiliz filozofu. Temel eserleri: Atreatise of Human Nature [İnsan Doğası Üzerine Bir Deneme], An Enquiry concerning Human Understanding [İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma], Political Discourses [Politik Konuşmalar], The Natural History Religion [Dinin Doğal Tarihi], An Enquiry Concerning the Principles of Morals [Ahlâkın İlkeleri Üzerine Araştırma] ...devamı ☟

David Hume
David Hume

David Hume (26 Nisan 1711 - 25 Ağustos1776) İskoçyalı filozof ve ünlü İngiliz filozofu. Temel eserleri: Atreatise of Human Nature Doğası Üzerine Bir Deneme, An Enquiry concerning Human Understanding Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, Political Discourses Konuşmalar, The Natural History Religion Doğal Tarihi, An Enquiry Concerning the Principles of Morals İlkeleri Üzerine Araştırma

Edinburgh'da doğdu. Edinburgh Üniversitesi’nde tahsilini tamamladı, edebiyat ve hukukla ilgilendi. Kısa bir süre ticaretle uğraştı, daha sonra Fransa'ya gitti (1734) ve burada en önemli çalışması olan "İnsan Doğası Üstüne Bir İnceleme" (A Treatise of Human Nature-1739) adlı eserini hazırladı. İskoç bir asilzadeye özel öğretmen olarak hizmet ettiği kısa bir dönem dışında bütün hayatını bilimsel çalışmalar ile geçirmiştir. Yazılarının çoğunluğu felsefe, siyaset ve tarih üzerinedir. Ancak nüfus, para ve uluslararası ticaret konularında da birçok makale yazmıştır.

Temeller: insan zihninde olup bitenlere Newton’un deneysel yöntemini uygulayarak, yeni bir insan bilimi kurmayı ve geliştirmeyi öneren Huma, tüm iyi niyetine ve yüksek amaçlarına rağmen, İngiliz empirizminin temel tezlerini koruduğu için son çözümlemede kuşkuculuğa düşmekten kurtulamamıştır.

"Ahlak ve Siyaset Üstüne Denemeler" (Essays Moral and Political-1741-1742), "Ahlak Ilkeleri Üstüne Araştırma" (An Inquiry Concerning The Principles of Morals-1751) ve "Siyasi Söylevler" (Political Discourses-1752) adlı eserleri Hume'un bir filozof olarak ün kazanmasını sağladı. Edinburgh barosu kütüphane müdürlüğüne getirilen Hume, bu görevi sırasında yazmaya başladığı "İngiltere’nin Tarihi" (History of England-1754-1762) adlı eseri ile para ve şöhrete kavuştu. Paris'e elçilik katibi olarak gitti ve orada J.J. Rousseau ile tanıştı. İskoçya'da bir yıl kadar müsteşarlık yaptı. Ahlak ve teoloji alanındaki geleneksel Hıristiyan argümanları hakkındaki şüpheleri ve ampirik metodu tercih etmesi nedeniyle bütün fikirleri hakkında şüphe oluşturuldu. Hume’un felsefesi, Locke ampirizmine ve Berkeley'in idealizmine dayanır.

Hume aklın ilkelerini (özellikle de nedensellik ilkesini) alışkanlık ve tekrarın güçlendirdiği fikir (idea) bağlantıları olarak gördü. Hume buradan bilimsel yasaların gelecekle ilgili bir kesinlik taşıyamayacağı sonucunu çıkardı. Ayrıca Descartes'in ben'inin sadece duyumların toplamı olduğunu bu toplamdan bir 'ben' (özne) çıkarılamayacağını iddia etti. Ahlak konusunda olması gerekenin (ought) olandan (is) çıkarılamayacağını öne sürdü. Mucizelerin imkansızlığını ve insan ruhunun bedenin ölümünden sonra varolamayacağını savundu. Hume bu argümanlarıyla İngiliz deneyciliği ve şüpheciliğin en önemli temsilcisi oldu. Politikada muhafazakarlığı ve geleneğe bağlılığı savundu.

1769'da taşındığı Edinburgh'da 1776 yılında öldü. Kant'ı, kendi deyişiyle, "dogmatik uykusundan uyandıran" düşünürdür. Yakın arkadaşı Adam Smith de ondan çok etkilenmiştir.

Başlıca eserleri:

*A Treatise of Human Nature (1739-1740, İnsanın Doğası Üzerine Bir İnceleme)
  • Essays Moral, Political and Literary (1742, Ahlak, Siyaset, Yazın Denemeleri)
  • An Enquiry Concerning Human Understanding (1751, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, çev. Oruç Aruoba, Hacettepe Üniversitesi Yayınları)
  • Political Discourses (1752, Siyasal Söylevler)
  • History of England (1754-1762, İngiltere Tarihi)

    Ölümünden sonra çıkan eserleri:

    *Dinin Doğal Tarihi (Natural History of Religion)
  • Tabii Din Üzerine Diyaloglar (Dialogues on Natural Religion) (Din Üzerine Çev. Mete Tunçay, İmge Yayınları)
  • İntihar ve Ruhun Ölümsüzlüğü Üstüne Deneme (On Suicide and On The Immortality of The Soul).

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Desmond Hume
3 yıl önce

Desmond David Hume, ABD'de ABC kanalında yayınlanan televizyon dizisi Lost'un kurgusal karakterlerinden biridir. Canlandıran oyuncu Henry Ian Cusick'dir...

Desmond Hume, ABD, A Tale of Two Cities (Lost), Abandoned (Lost), Adrift (Lost), All the Best Cowboys Have Daddy Issues (Lost), Ana-Lucia Cortez, And Found (Lost), Benjamin Linus, Bernard Nadler, Boone Carlyle
John Hume
6 yıl önce

John Hume (18 Ocak 1937, Derry - 3 Ağustos 2020, Derry), Kuzey İrlandalı politikacı, Sosyal Demokrat ve İşçi Partisi'nin kurucusu ve David Trimble ile...

John Hume, 18 Ocak, 1937, 1979, 2001, Al Gore, Albert Lutuli, Albert Schweitzer, Alfonso Garcí­a Robles, Amnesty International, Andrei Sakharov
David Trimble
3 yıl önce

nedeniyle Nobel Barış Ödülünü Social Democratic and Labour Party lideri John Hume ile paylaşmıştır. 6 Temmuz 2006'da Lordlar Kamarası üyeliğine seçilmiş ve...

David Trimble, 15 Ekim, 1944, Albert Lutuli, Albert Schweitzer, Amnesty International, Andrei Sakharov, Aung San Suu Kyi, Birleşmiş Milletler, Carl von Ossietzky, Cordell Hull
Flashes Before Your Eyes
6 yıl önce

Desmond merkezli bir bölümdür. Bölümde Desmond'ın tam adının Desmond David Hume olduğu geçmektedir. Bu bölümde Desmond'ın Penny ile çektirdikleri fotoğrafı...

Flashes Before Your Eyes (Lost), 14 Şubat, 2007, A Tale of Two Cities (Lost), Abandoned (Lost), Adrift (Lost), All the Best Cowboys Have Daddy Issues (Lost), Ana-Lucia Cortez, And Found (Lost), Benjamin Linus, Bernard Nadler
Paleoliberalizm
6 yıl önce

birçoğu felsefe tarihinin geniş kabul görmüş Adam Smith, John Locke, David Hume, John Stuart Mill gibi ahlak filozoflarına dayandırırlar. Buna karşılık...

Aberdeen Felsefe Topluluğu
6 yıl önce

de David Hume'un özellikle dine ve bilgi kuramına ilişkin fikirlerini çürütmek olmuştur. Thomas Reid George Campbell Ortakgörü felsefesi David Hume İskoç...

Aberdeen Felsefe Topluluğu, 1758, Bilgi kuramı, David Hume, Din, Doğa bilimleri, Felsefe, Ortakgörü felsefesi, Taslak, Thomas Reid, George Campbell
Francis Hutcheson
3 yıl önce

A System of Moral Philosophy kitabıyla tanınmaktadır. Eserleri, İskoç Aydınlanması'nın diğer önemli figürleri David Hume ve Adam Smith'i etkilemiştir....

Fenomenizm
3 yıl önce

gerçek olan, sadece sonlu zihinler ile sonsuz zihin, yani Tanrı’dır. David Hume, sadece cisimlerin değil, zihinlerin de cevher olarak varlığını kabul...