Davranış değiştirme, davranışların sıklığını yükseltmek veya azaltmak amacı ile deneysel olarak kanıtlanmış davranış değiştirme yöntemlerinin kullanımıdır; örneğin, uyumlayıcı davranışın pozitif ve negatif pekiştirme ile bir bireyin uyartılara gösterdiği davranışlar ve tepkilerin değiştirilmesi ve/veya sönümleme, ceza veya doydurma yolları ile bir davranışın azaltılması.

Davranış değiştirme

Davranış değiştirme, davranışların sıklığını yükseltmek veya azaltmak amacı ile deneysel olarak kanıtlanmış davranış değiştirme yöntemleri kullanımıdır; örneğin, uyumlayıcı davranışın pozitif ve negatif pekiştirme ile bir bireyin uyartılara gösterdiği davranışlar ve tepkilerin değiştirilmesi ve/veya sönümleme, ceza veya doydurma yolları ile bir davranışın azaltılması.

Yanıtlar