Davud (Peygamber) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultan yani hükümdardı. Soy bakımından Yakub aleyhisselamın Yehuda adlı oğluna dayanır. Süleyman aleyhisselamın babasıdır. Kudüs’te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefat etti. Kendisine İbrani dilinde Zebur kitabı verildi. Sesi çok güzel ve tesirliydi. İsmi Kur’an-ı kerimde on altı yerde geçmektedir. Allahü teala, Musa aleyhisselamdan sonra, İsrailoğullarına birçok peygamberler gönderdi. Bu peygamberler insa...

Davud (Peygamber) hakkında detaylı bilgi

Davud (Peygamber) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultan yani hükümdardı. Soy bakımından Yakub aleyhisselamın Yehuda adlı oğluna dayanır. Süleyman aleyhisselamın babasıdır. Kudüs’te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefat etti. Kendisine İbrani dilinde Zebur kitabı verildi. Sesi çok güzel ve tesirliydi. İsmi Kur’an-ı kerimde on altı yerde geçmektedir.

Allahü teala, Musa aleyhisselamdan sonra, İsrailoğullarına birçok peygamberler gönderdi. Bu peygamberler insanları Tevrat’ın hükümleriyle amel etmeye davet ettiler. Fakat zaman geçtikçe azgınlaşan İsrailoğulları, Tevrat’ın hükümlerini değiştirdiler, peygamberlerini dinlemediler, ahlakları tamamen bozuldu. Allahü teala Amalika kavmi hükümdarı Calut’u karşılarına bela gönderdi. Calut, İsrailoğullarını vatanlarından sürüp çıkardı. Daha sonra, Talut isimli bir hükümdar gelerek memleket işlerini ve orduyu düzene koydu. Calut’un üzerine yürüdü. Talut’un ordusunda bulunan Davud aleyhisselam, Calut’u öldürdü. Talut’un ölümünden sonra, Davud aleyhisselam İsrailoğullarının hükümdarı oldu. Bir müddet sonra Allahü teala kendisine peygamberlik vazifesi ve Zebur adlı kitabı verdi. İnsanları Allahü tealanın dinine davet etti ve adaletle hükmetti. Filistin, Suriye ve Arap Yarımadasının birkısmını fethederek memleketi genişletti. Kudüs’ü başkent yaptı. Ayrıca Amman, Haleb, Nusaybin ve Ermenistan’ı da fethetti.

Mescid-i Aksa adıyla Kur’an-ı kerimde bildirilen büyük bir mescidin inşasını başlattı. Mescidin yapılıp bitirilmesi işini oğlu Süleyman aleyhisselama vasiyet ederek, yüz yaşında vefat etti. Kabrinin Kudüs suru dışında olduğu rivayet edilir.

Davud aleyhisselamın çok güzel ve tesirli sesi vardı. Kendisine İbrani dilinde Zebur kitabı geldi. Bu kitap, manzum şeklinde olup, eski manzum kitapların en Ünlüudur. Zebur, Ünlü dört ilahi kitaptan biri olup, Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. Vaz ve nasihat şeklinde olup, Tevrat’ı kuvvetlendirdi. Onu açıklayıp onunla amel etmeye çağırdığından, Tevrat’ın hükümlerini yürürlükten kaldırmadı. Davud aleyhisselam, hazret-i Musa’nın getirdiği dini kuvvetlendirdiğinden resul olmayıp, Beni İsrail’e gönderilen nebilerden biridir.

Davud aleyhisselam çok ağlar, çok ibadet ederdi. Gündüzü oruçla, geceyi namaz kılarak ibadetle geçirirdi. Gecenin ancak üçte bir kısmında uyurdu. Bir gün oruç tutar, öbür gün tutmazdı.

Allahü teala mucize olarak dağları, taşları, kuşları onun emrine vermişti. Yanık sesiyle Zebur’u okumaya başlayınca, kuşlar havadan ağaçlara iner, hep birlikte, okunan Zebur’u tekrar ederlerdi.

Allahü teala Davud aleyhisselama demiri ateşe sokmadan ve dövmeden istediği şekli verebilme mucizesi vermişti. Demirden zırh yapar, elinin emeğiyle geçinir, devlet hazinesinden bir şey almazdı. Yırtıcı hayvanlar, hazret-i Davud’un huzuruna gelip, ona tam bir bağlılıkla hizmet ederlerdi.

Kur’an-ı kerimde Bakara, Nisa, Maide, En’am, İsra, Enbiya ve Sad surelerinin birçok ayet-i kerimelerinde Davud aleyhisselamdan bahsedilmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Peygamber

Peygamber bir dinde Tanrı’nın mesajlarını ve buyruklarını insanlara ileten elçi. Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. Kökeni olan peyam, haber anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Peygamber, "Haber Getiren" gibi bir anlam taşımaktadır. Tanrı inancına sahip ve ...

Davud

Davud uzun Yıllar Sina çöllerinde yaşayan İsrailoğulları`nın Kudüs`e girmelerinde rol oynayan Komutan. Yahudi Krallığı`nın 2. Kralı. Talut`tan (İbranicesi: Şaul) sonra Kral oldu. Oğlu Süleyman Peygamber zamanında Siyon Tepesi`nde Saray-Mabed inşa edildi. Musevi Literatürü`nde ...

Gad (peygamber)

Gad, Eski Ahit'te adı geçen bir bilici, kahin veya peygamberdir. İsrail kralı Davud'un kişisel peygamberlerinden biriydi ve yazılarından bazılarının Samuel kitaplarında bulunduğuna inanılır. Adı ilk olarak ...

Kral Davud'un Tarihi (kitap)

Kral Davud'un tarihi, Eski Ahit'te adı geçen ve peygamber Natan tarafından yazıldığı düşünülen kayıp bir Yahudi metnidir. [http://incil.info/kitap/2.+Tarihler/26#%2FYC1999%2Farama%2F1.%2BTarihler%2B27%3A24 1 Tarihler 27:24]'te adı geçen bu pasaj şöyledir: "Seruya oğlu Yoav da ...

Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa Kudüs'te Süleyman mabedinin bulunduğu yere kurulan cami. Mescid-i Aksa, Arapça'da "en uzak cami" anlamına gelmektedir. Hicret'in ikinci yılından sonra Kabe'nin kıble olarak kabul edilmesiyle, tüm Müslümanlar namazlarını Mescid-i Aksa yerine Kabe'ye dönerek kılmaya ...

Lokman (kişi)

Lokman veya Lokman Hekim, Kur`an`da ve halk efsanelerinde bahsi geçen, hikmet sahibi olduğuna inanılan kişi.

Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler

Kur'an'da adı geçen peygamberlerin ilki Âdem, sonuncusu ise Muhammed'dir. Bu ikisi arasında sayısı bazı hadis kaynaklarına göre 125 bin olan başka peygamberlerden de bahsedilir. Ancak bu Peygamberlerden 25 tanesi Kur'an'da yer almaktadır. "Ey Muhammed! And olsun, senden önce de birçok ...

Lea

Lea, (veya Leah, , ''yorgun'') İbrani atalarından Yakup'un iki eşinden ilki olup Tekvine göre On İki İsrail Kabilesinden altısının ve ayrıca bir de kızın annesidir. Lea, Lavan'ın kızı ve Yakup'un en çok sevip de evlenmek istediği Rahel'in ablasıdır. Lavan, Yakup'un annesi ...

Abdest

Abdest, Müslümanların, namaz gibi belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma ve temizliktir. Kur'ana göre her namazın yanında bedensel temizlenme amacıyla belli organları yıkamak (gasil) ve ...

Dağıstan

Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı bulunmaktadır. 3 renkli olan Dağıstan Cumhuriyeti bayrağının üst kısmındaki yeşil şerit İslamiyeti, ortadaki mavi şerit Hazar Denizi ile gökyüzünü, alttaki şerit ise dostluğu sembolize etmektedir. Dağıstan Cumhuriyeti marşı ...

Ebu Hanife

Ebu Hanife (asıl adı Sabit bin Numandır), 699 yılında Kufe’de doğup, 767'de Bağdat'ta öldürüldü. Müslümanlar tarafından ehl-i sünnet itikadının lideri kabul edilir. Hanefi Mezhebinin kurucusudur. Müslüman inancında olanların %45-50'i Hanefi mezhebindedir.

Lokman Hekim

Lokman Hekim, Kuran`da da bahsi geçen efsanevi doktor. Ölümsüzlük iksirini (Ab-ı hayat) keşfettiği ve bir köprüden geçmekteyken düşürüp kaybettiği rivayet edilir.

Talha Bin Ubeydullah

İslam`ı ilk kabul edenlerdendir. Rivayet edildiğine göre, ticaret için gittiği Şam`ın Busra kasabasında karşılaştığı bir rahipten, Mekke`den