Day��K��N

ISO 639:d

Kravçuk polinomları

i ) . {\displaystyle K_{k}^{(n)}(x):=\sum _{i=0}^{n}(-1)^{i}{x \choose i}{n-x \choose k-i}.} Bu polinomlar 0'dan n'ye kadar olan tam sayılarda desteklenen

Diferansiyel kazanç

R e n k ) = K ⋅ ( S B ) + K ⋅ ( R e n k ) {\displaystyle K\cdot (SB+Renk)=K\cdot (SB)+K\cdot (Renk)} olmalıdır. Bunun olmaması diferansiyel kazanç bozukluğuna

ABD 1996 yılı 1 numara şarkıları

Bu liste, 1996 yılında Billboard dergisi tarafından 1 numaraya yükselen şarkıları içerir.

İntegral testi

Matematikte integral testi veya bir diğer deyişle yakınsaklık için integral testi, terimleri negatif olmayan sonsuz serilerin yakınsaklığını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu testin erken bir versiyonu 14üncü yüzyılda Hint matematikçi Madhava v...

Hipergeometrik dağılım

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, hipergeometrik dağılım sonlu bir ana kütle içinden tekrar geri koymadan seri halinde birbiri arkasından n tane nesnelerin çekilmesi şeklinde bir işlem için başarı sayısının dağılımını bir ayrık olasılık dağı...

Çokludoğrusal form

Çokludoğrusal cebirde, bir çoklu doğrusal form f : V n → K , {\displaystyle f:V^{n}\to K,} tipinin bir haritasıdır burada V K alanı üzerinde bir vektör

Üslü sayı

Üstel sayılar, bir doğal sayının kendisi ile çarpımlarının kısa şekilde gösterilmesidir. a bir gerçel (reel) sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere, ifadesine üslü ifade denir. k . an ifadesinde k ya kat sayı, a ya taban n ye üs denir.

İnyupikçe

ipk (Ortak İnyupikçe) esi (Kuzey Alaska İnyupikçesi) esk (Kuzeybatı Alaska İnyupikçesi)