Değer kavramı, öncelikle genel anlamda kişinin nesne ile ilişkisinden doğan nitelik olarak anlaşılır. Bu anlamda değer öznel bir görüş açısından değerlendirilir. Dolayısıyla da değer kişiden kişiye değişebilmekte, farklı türde değer düzeyleri ortaya konulabilmektedir.

Değer

Değer kavramı, öncelikle genel anlamda kişinin nesne ile ilişkisinden doğan nitelik olarak anlaşılır. Bu anlamda değer öznel bir görüş açısından değerlendirilir. Dolayısıyla da değer kişiden kişiye değişebilmekte, farklı türde değer düzeyleri ortaya konulabilmektedir. Değer'in bir başka ya da ikinci bir anlamı ise, kişinin kendi kişiselliğinin dışında, yani insanın deneyimlerinin dışında kendi başına varolan kendinde bir nitelik olarak anlaşılır. Max Scheler ve Nicolai Hartman'da bu yönde bir görüş görülür. Buna göre değerler, biçimsel yönden ve içeriksel yöänden olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sonra bu alanlar da kendi alt bölümlerine ayrılabilirler. Değer kavramı hem nesne alanında hem de mantıksal alanda, ahlaksal alanda ve estetik alanda ortaya çıkar. Değerleri felsefenin ana konusu yapan ve ayrıca değerlerin incelenmesini hedefleyen felsefe eğilimi de sözkonusudur ve bu değer felsefesi olarak adlandırılır.

Gözat

== Kaynak= = Felsefi kavramlar

Değer

bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet; üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
bir şeyin parayla ölçülebilen karşılığı, eder, paha; yaşama yön veren düzenleyiciler.
yüksek ve yararlı nitelik; kişinin isteyen, gereksinme duyan bir varlık olarak nesneyle bağlantısında beliren şey.

Değer

(Türkçe). 1. Bir şeyin tam karşılığı, kıymet, baha. 2. Layık. 3. Bir şeyin sahip olduğu yüksek vasıf. 4. Ehliyet, kabiliyet. 5. Kadir, itibar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Değer

Valence

Değer

Türkçe Değer kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. value, worth, worthy, worthy of, worthwhile
n. worth, value, price, worthiness, valuation, rate, amount, costliness, currency, dearness, merit, preciousness
v. touch, kiss, touch lightly, brush; bear, merit, worth, be worthy of, pay off, pay

Değer

Türkçe Değer kelimesinin Fransızca karşılığı.
valeur [la], prix [le], mérite [le], estime [la], portée [la]

Değer

Türkçe Değer kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bedeutung, Geltung, Preis, Qualität, Wert
adj. würdig

Değer (Gökmen) sözleri

Gökmen tarafından albümünde söylenen Değer adlı şarkının sözleri.

Masala benzer benim hayatım
Yürüdüm göklere adım adım
Yazılmış aleme benim adım
Bu gece sana değer

Bir öpüşün dudağımda bir öpüşün yanağımda
Tadını çıkar o seksi öpüşün
Bu gece seninle
Dokunsun nefesim bu nefesime
Aşk ararım seninle

Kimseyi istemiyorum ki ben
Benim hayatımdaki teksin sen
Al beni kucağına durmadan
Bu gece sana değer

Ben bir rüya olmuşum
bu geceye dalmışım

Tadını çıkar o seksi öpüşün
Bu gece seninle
Dokunsun nefesim bu nefesime
Aşk ararım seninle

Yanıtlar