Değişken

Değişken, bilgisayar ve matematik biliminde, sembolik bir ifade veya bir niceliği (miktarı) ifade etmek için kullanılan semboldür. Matematikte, değişken, sık sık bilinmeyen bir niceliğin (potansiyel değişiminin) tanımlanması için; bilgisayar biliminde ise, niceliğin depolanabileceği bir yer, alan ifade eder. Değişkenler, sıklıkla bilinen ve sabit olan değerlerle mukayase edilir.

Değişken, bilgisayar ve matematik biliminde, sembolik bir ifade veya bir niceliği (miktarı) ifade etmek için kullanılan semboldür. Matematikte, değişken, sık sık bilinmeyen bir niceliğin (potansiyel değişiminin) tanımlanması için; bilgisayar biliminde ise, niceliğin depolanabileceği bir yer, alan ifade eder. Değişkenler, sıklıkla bilinen ve sabit olan değerlerle mukayase edilir.

Terim fizik ve mühendislik biliminde de benzer bir anlama sahiptir. Bir sistemin işletilmesi esnasında, bir deneyin gidişatı doğrultusunda, değişebilir olan değerlerin niceliğini ifade eder. Değişkenler genel olarak, parametrelerden farklıdır, bununla beraber bir bağlamdaki değişken, bir diğeri için parametre olabilir.

İstatistik uygulamalarında, değişken, kendi arasındaki veya zamanla değişimi beklenen, ölçülebilir bir faktör, karakteristik veya birey, bir şey veya bir sistemin özelliğini ifade eder.

Genel kullanım

Değişkenler yazıda cümleler içinde kullanılır. Örneğin, formül içinde: x + 1 = 5, x burada "bilinmeyen" sayıyı ifade eden bir değişkendir. Değişkenler sıklıkla Romen alfabesi rakamları ile ifade edilirler, fakat bunun yanında diğer alfabelere ait rakam ve sembollerle de ifade edilir. (Örn: Yunan alfabesi)

Bunun yanı sıra, değişkenler bazı alanlarda (matematik, dilbilimi vb.) "boşluk doldurma" şeklinde de kullanılabilmektedir.

Diğer anlamları

değişken

Türkçe değişken kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. variable, changeable, flexible, fluxional, changeful, unstable, unsteady, uncertain, choppy, inconstant, inconsistent, mobile, capricious, erratic, fickle, fitful, flexile, fluid, incalculable, inequable, labile, mercurial, mutable, protean
n. factor, variable

değişken

değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil.
türlü sayı değerleri alabilen nicelik.

değişken

Türkçe değişken kelimesinin Fransızca karşılığı.
variable, changeant/e, divers/e, inconstant/e, indéterminé/e, instable, paramètre [le]

değişken

Türkçe değişken kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Variable
adj. ambivalent, indeterminiert, metabolisch, mutabel, variabel, veränderlich, wandelbar, wechselhaft, wechselnd, wechselvoll

değişken

1 . Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil:
"Sağlık bakımından canına okuyan kentler de değişken rüzgârlara açık kentler oluyor."- H. Taner.
2 . isim, matematikDeğişik sayı değerleri alabilen nicelik.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Değişken ilgili konular

 • Make

  Make dosyaları bir formdan diğerini çevirme işlemini otomatikleştiren bir araçtır. Bu işlemi, çevrilecek programların ihtiyaç duyacağı di
 • Mars

  Mars ya da Merih, Güneş Sistemi'ndeki, Güneş'ten itibaren dördüncü gezegendir. Bu gezegen Roma mitolojisindeki savaş ilahı Mars'a ithafen bu
 • Model

  Model bir konunun temsilen yapılan, bazı özelliklerini anlatan, üç boyutlu tipik ve küçük mamul parçalarına verilen isim. Benzer örnek. Mod
 • Mod

  İstatistik bilimi için mod bir değişken için veriler içinde en çok kaynaktır. Tepedeğer olarak da adlandırılır.
 • Grafik

  Grafik Alm.graphiche Darstellung (f) Diagramm (n), Fr. Graphique (m), diagramme (m), İng. Graph diagram.Herhangi bir fonksiyonel hareketin şekille i
 • Jelatin

  Jelatin Deriden, beyaz bağ dokularından ve hayvan kemiklerinden elde edilen bir çeşit protein. Jelatin tamamen amino asitlerden meydana gelmiştir
 • Maliyet

  Maliyet Üretilen ürünün, meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara malları ve faktörlerin nakdi ifadesi. Mal oluş. Bir işle
 • Zaman

  Zaman Değişmekte olan bir standart hadiseyle kıyaslanarak ölçülen; başlangıç ve son kabul edilebilecek iki hadise veya vakit arasında geçen
 • Dünya

  Dünya, Güneş Sisteminde bir gezegen. Çapı 12.756km, kütlesi 5,97x1024 kg’dir. Güneş’e uzaklığı 149.597.890 km’dir. Güneş’in etraf
 • Parametre

  Değişken (İng. variable), bilgisayar ve matematik biliminde sembolik bir ifade veya bir niceliği (miktarı) ifade etmek için kullanılan sembold