Değişkenler, bir fonksiyonu biçimlendiren unsurlardır. Örneğin, herhangi bir y değişkeninin alabileceği değerler, başka bir x değişkeni tarafından belirleniyorsa, y ile x arasında fonksiyonel bir ilişki vardır.

Değeri indi olarak (kendiliğinden) belirlenen x değişkenine “bağımsız değişken” , sayısal değeri, “x” e verilen uygun değerlere göre olan “y”ye ise “bağlı değişken” denilmektedir. Örneğin, tüketim fonksiyonunda bağımsız değişken ulusal ge

Değişken gider

Değişkenler, bir fonksiyonu biçimlendiren unsurlardır. Örneğin, herhangi bir y değişkeninin alabileceği değerler, başka bir x değişkeni tarafından belirleniyorsa, y ile x arasında fonksiyonel bir ilişki vardır.

Değeri indi olarak (kendiliğinden) belirlenen x değişkenine “bağımsız değişken” , sayısal değeri, “x” e verilen uygun değerlere göre olan “y”ye ise “bağlı değişken” denilmektedir. Örneğin, tüketim fonksiyonunda bağımsız değişken ulusal gelir, bağlı değişken çeşitli gelir düzeylerinde yapılan tüketim harcamalarıdır.

Değişkenler çeşitli amaçlarla değişik biçimlerde sınıflandırılabilir. Örneğin, bir ekonomik modele sistem dışından veri olarak giren bir değişkene “eksojen değişken” adı verilir. Değişken, sistem içinde ise ve modelin matematik anlatımında “bilinmeyen” olarak yer alıyorsa,“ endojen değişken” adını alır.

Yanıtlar