Deşt-i Kıpçak

Deşt-i Kıpçak. Kafkas Dağlarının kuzeyinde, Dinyester ile İrtiş ırmakları arasındaki bölgenin tarihsel adı. ``Kıpçak Bozkırı`` anlamına gelir. İrtiş Irmağı yöresinden batıya doğru göç eden Kıpçaklar, bugünkü Rusya ve Ukrayna`nın bütün güneyini ele geçirdiler ve bu topraklarda göçebe bir devlet kurdular. Kıpçakların bölgede kurduğu bu devletin egemen olduğu topraklar ``Deşt-i Kıpçak`` olarak adlandırıldı. 13. yüzyılda Moğolların Kıpçak egemenliğine son vermesinden so

Deşt-i Kıpçak

Deşt-i Kıpçak. Kafkas Dağlarının kuzeyinde, Dinyester ile İrtiş ırmakları arasındaki bölgenin tarihsel adı. ``Kıpçak Bozkırı`` anlamına gelir. İrtiş Irmağı yöresinden batıya doğru göç eden Kıpçaklar, bugünkü Rusya ve Ukrayna`nın bütün güneyini ele geçirdiler ve bu topraklarda göçebe bir devlet kurdular. Kıpçakların bölgede kurduğu bu devletin egemen olduğu topraklar ``Deşt-i Kıpçak`` olarak adlandırıldı. 13. yüzyılda Moğolların Kıpçak egemenliğine son vermesinden sonra bölge Altın Orda Devleti adını aldı. Deşt-i Kıpçak adı da zamanla ortadan kalktı. Deşt-i Kıpçak topraklarından değişik bölgelere dağılan Kıpçakların bir bölümü, Mısır`da Bahriye Memlukleri olarak bilinen hanedanı kurdular. }

İlgili konuları ara

Yanıtlar