De facto veya de fakto, "gerçekte", "uygulamada", "fiilen", "fiili" ya da "pratikte" anlamında kullanılan Latince deyiş. "Kanuna göre" veya "hukuki olarak" anlamına gelen de jure ile karşıt olarak sıkça kullanılır.

De-facto

De-facto ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: de facto

İlgili konuları ara

Yanıtlar