De-facto

De facto veya de fakto, "gerçekte", "uygulamada", "fiilen", "fiili" ya da "pratikte" anlamında kullanılan Latince deyiş. "Kanuna göre" veya "hukuki olarak" anlamına gelen de jure ile karşıt olarak sıkça kullanılır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

De-facto ilgili konular

 • De facto

  1- Bilfiil, fiilen, hakikatte. Bir şeyin de facto var olması, onun meşruluğuyla ilgili bir tartışma henüz yapılmadığı veya meşruluğu hen
 • De jure

  1- Hükmen, haklı, meşru olarak. Bir şeyin de jure olarak var olması onun varlığının veya varlığının meşruluğunun pozitif hukuk tarafın
 • Et cetera

  Et cetera, çoğunlukla ''etc.'' olarak kısaltılan (''&c.'' ve ''&/c.'' arkaik kısaltmalarındandır) Latince söz; "ve diğerleri" anlamındadır.
 • Ave (Latince)

  ``Ave!`` ya da ``aue!``, (okunuşu: "``ave``") eski Romalılar tarafından kullanılan bir Latince deyiştir. Resmi bir "selam!" a
 • Latince deyişler

  Latince kelimeler, cümle parçaları veya kısa cümlelerden oluşan deyişlerdir.
 • Latince deyişler listesi (P-Z)

  Bu sayfa yalın bir şekilde yaygın kullanılan veya zaman içinde önemli bir konuma getirilmiş Latince deyişlerin ("veni, vidi, vici") listesidir
 • Latince deyişler listesi (tümü)

  Bu sayfa yalın bir şekilde yaygın kullanılan veya zaman içinde önemli bir konuma getirilmiş Latince deyişlerin ("veni, vidi, vici..") listesid
 • Latince kısaltmalar listesi

  Latince bir zamanlar Avrupa`nın ortak akademik dili idi. 18. yüzyıldan itibaren yazarlar eserlerinde ana dillerini kullanmaya başladılar. Ancak L
 • Lex lata

  ''Lex lata'' (diğer adıyla ''de lege lata'') yürürlükte olan hukuku ifade eden Latince deyimdir. Türkçe karşılığı ''pozitif hukuktur.
 • Quis custodiet ipsos custodes?

  Latin ozan Juvenal'ın literal olarak "Gözetleyenleri kim gözetleyecek" çevrilebilecek "koruyuculardan kim koruyacak" manasına gelen dizesi. Türk