Debora

Kısaca: Dvora ya da Debora(h) (İbranice: דְּבוֹרָה, anlam: Arı) Tanah'a göre İsrail Krallığı'ndan önceki hakimler döneminde yaşamış dördüncü hakim, tek kadın hakim ve Yahudilik'te kadın peygamberdir. Hikayesi Tanah'taki Hakimler Kitabı'nda iki farklı yerde anlatılır (Hakimler 4 ve Hakimler 5). ...devamı ☟

Debora
Debora

} Dvora yada Debora(h) (İbranice: דְּבוֹרָה, Anlam:Arı) Tanah'a göre İsrail Krallığı'ndan önceki hakimler döneminde yaşamış dördüncü hakim, tek kadın hakim ve Yahudilik'te kadın peygamberdir. Hikayesi Tanah'taki Hakimler Kitabı'nda iki farklı yerde anlatılır (Hakimler 4 ve Hakimler 5). Hakimler 5'te hikayesi şiirsel bir metinle yazılmıştır ve genelde Dvora'nın şarkısı (ezgisi) olarak adlandırılır. M.Ö. 8.yy'da yazılmış bu şiir Tanah'ın en eski pasajlarından olup İbranice şiirlerin ilk örneklerindendir. 'ya göre Dvora] Dvora'nın Hayatı Dvora'nın kişisel hayatıyla ilgili çok az bilgi mevcuttur. Hakimler Kitabı'nda "meşale" anlamına gelen Lappidoth'un karısı olduğundan bahseder. Lappidoth ismi Hakimler Kitabı'nın dışında yer almadığı için bu ismin mecazi anlamda Dvora'nın ateşli bir kadın olduğunu ima etmek için kullanıldığı düşünülür. Aynı zamanda şair olan Dvora'nın yargı kararlarını Bünyamin topraklarındaki Ramah ve Bethel'in arasındaki palmiyelerin altında verdiği söylenir. Hakimler 5'teki "Dvora ve Barak'ın şarkısı (ezgisi)" dolayısıyla Dvora için İsrail'in annesi olarak hitap edilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Debora

Fransızca Debora kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Devora, female first name (Hebrew)

Debora

İtalyanca Debora kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Deborah, Debbie, female first name

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hakimler Kitabı
1 yıl önce

zamanlarını anlatmaktadır. Otniel (3,7–11) Ehud (3,12–30) Schamgar (3,31) Debora ve Barak (4,1–5,31) Gideon (6,1–8,35) Avimelek (9) Tola (10,1-2) Jair (10...

Şimon kabilesi
4 yıl önce

adını torunları olduğu Yakup'un Lea'dan olan oğlu Şimon'dan almıştır. Debora'nın Ezgisi'nde adı geçmeyen bu kabilenin başlangıçta bir kabile olarak sayılmadığı...

Zebulun kabilesi
4 yıl önce

torunları olduğu Yakup'un altıncı ve Lea'dan olan oğlu Zebulun'dan almıştır. Debora'nın Ezgisinde sofer şebetin sahibi Zebulunun İsrailoğulları için savaşa gittiğini...

Sukot
4 yıl önce

de Suka’ya davet etmeye başladılar: Sara, Rebeka, Rakel, Leah, Meryem, Debora, Ester, Rut ve Tamar. Sukot’un ikinci gününden yedinci gününe kadar olan...

Musevi bayramları, Sukot, 9 Av, Alaha, Aramice, Arba Turim, Asara BaTevet, Ay (uydu), Babil, Bayram, Güneş takvimi
NGC 1961
4 yıl önce

Ákos; Forman, William R.; Vogelsberger, Mark; Bourdin, Hervé; Sijacki, Debora; Mazzotta, Pasquale; Kraft, Ralph P.; Jones, Christine; Gilfanov, Marat;...

Dan kabilesi
4 yıl önce

teoriye göre Dan kabilesi bir deniz kavmi olan Denyenden türemiştir. Debora'nın kitabında Dan'ın gemilerde yaşadığı anlatılır. Kuzey İsrail Krallığı'nın...

Naftali kabilesi
4 yıl önce

Naftali'dan gelir (diğer oğul Dan'dır). askerî geçmişi bulunan Naftali kabilesi Debora'nın Ezgisinde Zebulunla birlikte Sisera'ya karşı savaştığı anlatılır. Kuzey...

Peygamber
1 yıl önce

Tekvin 15:20 ayetinde Peygamber Miryam'dan, Hakimler 4:4'te Peygamber Debora'dan, 2. Tarihler 34:22'de Şallum'un karısı Peygamber Hulda'dan, Nehemya 6:14'te...

Hz. Muhammed, Hz, İsa, Hz, Musa, Hz. İbrahim, İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Adem, Al-i İmran Suresi, Allah, Arapça, Buda, Davud, Eski Ahit, Farsça, Hud, Kitabı Mukaddes