Decemviri

Kısaca: Decemviri (tekil decemvir), Roma Cumhuriyeti'nde bir görevi yerine getirmeleri için atanmış ve Latince "On Adam" anlamına gelen terim. ...devamı ☟Roma İdari Teşkilatı Decemviri (tekil decemvir``), Roma Cumhuriyeti`nde bir görevi yerine getirmeleri için atanmış ve Latince "On Adam" anlamına gelen terim. Bu on kişilik görev takımları, Konsüler ``imperium`` ile kanunların yazılması (``legibus scribundis consulari imperio``), açılan davaların değerlendirilmesi (``stlitibus iudicandis``), kurbanların kesilmesi (``sacris faciundis``), ve kamu arazilerinin bölüştürülmesi (``agris dandis adsignandis``) gibi değişik konularda görev yapmak üzere atanmışlardır.

Decemviri Legibus Scribundis Consulari Imperio

M.Ö. 452 yılında Roma`lı Plebler ve patriciler, Roma yönetim ilkelerinin tanımlanarak yasa olarak yazılması için on kişinin görevlendirilmesi konusunda anlaştılar; decemviri göreve başladıklarında, tüm diğer magistraların görevleri askıya alınacak ve kararları temyize götürülemeyecekti. Tamamı patricilerden oluşan ilk decemviri takımı, başlarında o yılın Konsülleri Appius Claudius Crassus ve Titus Genucius Augurinus olduğu halde M.Ö. 451 yılında görevi üstlendi. Her gün başka bir decemvir dönüşümlü olarak hükümeti yönetti ve hangi decemvir o gün görevliyse ``fasces`` taşıyan lictorlar tarafından kendisine eşlik edildi. Adalet yönetimleri örnek niteliğindeydi ve Comitia Centuriata`ya on başlık halinde teklif ettikleri kanun taslağı kabul edildi.

Bu sistemin başarısı, M.Ö. 450 yılında yeni bir Decemviri takımının kurulmasına vesile oldu. Bu ikinci takım, kendilerinden öncekilerin on maddesine iki yeni madde daha ekleyerek gelecek bir kaç yüzyıl boyunca Roma Anayasasının esasını oluşturacak olan Oniki Levha Kanunları`nı (``Lex Duodecim Tabularum``) şekillendirdiler. Bununla birlikte, bu Decemviri takımının yönetimi zaman içerisinde şiddet dolu ve tiranca bir hal aldı; her decemvir`e ``fasces`` ve balta taşıyan oniki lictor tarafından eşlik ediliyordu (Konsüller ve Diktatörlere de oniki lictor tarafından eşlik edilir ancak Roma şehir surları içerisinde sadece diktatör ``fasces`` ve balta ile dolaşabilirdi.).

Decemvirilerin görev süreleri sona erdiğinde, görevi teslim etmeyi reddettiler ya da takipçilerinin bu görevi üstlenmesi için izin istediler. Söylenelere göre Appius Claudius adaletsiz bir karar vererek Verginia adında genç bir kadını fahişelik yapmak zorunda bırakmış, babasını onu öldürmeye teşvik etmiş ve bu rezillik Decemvirlere karşı bir isyana neden olmuştur; decemviri görevlerini M.Ö. 449 yılında iade etmişler ve normal magistralık (``magistratus ordinarii``) yeniden tesis edilmiştir.

Decemviri Legibus Scribundis Consulari Imperio (M.Ö. 451):

 • Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus, Konsül;
 • Titus Genucius Augurinus, Konsül;
 • Titus Veturius Crassus Cicurinus;
 • Gaius Iulius Iullus;
 • Aulus Manlius Vulso;
 • Servius Sulpicius Camerinus Cornutus;
 • Publius Sestius Capito Vaticanus;
 • Publius Curiatius Fistus Trigeminus;
 • Titus Romilius Rocus Vaticanus; and
 • Spurius Postumius Albus Regillensis


Decemviri Legibus Scribundis Consulari Imperio (M.Ö. 450 - 449):

 • Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus;
 • Marcus Cornelius Maluginensis;
 • Marcus Sergius Esquilinus;
 • Lucius Minucius Esquilinus Augurinus;
 • Quintus Fabius Vibulanus;
 • Quintus Poetelius Libo Visolus;
 • Titus Antonius Merenda;
 • Caeso Duillius Longus;
 • Spurius Oppius Cornicen; and
 • Manius Rabuleius


Decemviri Stlitibus Iudicandis

Decemviri takımının bu şekli (``decemviri litibus iudicandis`` olarak da adlandırılır) kökenleri geleneksel olarak Kral Servius Tullius`a dayandırılan antik dönem kaynaklı bir çeşit sivil mahkemedir ve asıl olarak bireylerin statüleriyle alakalı sorunlarla ilgilenir. Başlangıçta bir praetor`un başkanlığı altında karar alan bir jüri iken zaman içerisinde Cumhuriyetin yıllık küçük magistralarından birisi haline gelmiş ve Comitia Populi Tributa tarafından seçilerek ``Vigintisexviri`` ("Yirmialtılar") birliğinin bir parçası olmuşlardır.

Suetonius ve Dio Cassius, Roma İmparatorluğunun princeps döneminde Augustus`un decemviri takımını ``Centumviri`` ("Yüzler") içerisine başkan olarak naklettiğini yazarlar. İmparatorluk yasaları altında, decemviri takımı büyük davalarda yargılama hakkına sahipti.

Decemviri Sacris Faciundis

Decemviri takımının bu şekli (``decemviri sacrorum`` olarak da adlandırılır) dinsel bir işleve sahipti ve pleblerin devlet dininde eşit yönetimsel pay alma iddiaları sonucu ortaya çıkmış, beş pleb ve beş patrici üyeden oluşuyordu. İlk olarak M.Ö. 367 yılında, iki patrici`den oluşan ve Kehanet kitaplarına danışılması ve Apollo oyunlarının düzenlenmesinden sorumlu ``duumviri`` ("İkiler") yerine atanmıştır. Bu dinsel birliğe üyelik yaşam boyuydu ve birlik zaman içerisinde bir quindecemviri haline geldi-- on beş üyeden oluşan birlik -- ve buna dayanarak (quindecemviri sacris faciundis) Cumhuriyetin son yüzyılında büyük ihtimalle diktatör Lucius Cornelius Sulla tarafından ismi değiştirildi; diktatör Gaius Iulius Caesar tarafından onaltıncı decemvir eklenmişse de bu emsal teşkil etmemiştir...

Decemviri Agris Dandis Adsignandis

Decemviri takımının bu şekli, zaman zaman kamu arazilerinin (``ager publicus``) bölüşümünü kontrol etmek amacıyla atanmıştır. .

Kaynaklar

|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Decemviri |tarih=11 Aralık 2007 |dil=İngilizce |madde=Decemviri

Kaynaklar

Vikipedi

Decemviri

Decemviri tanım:

Kelime: de·cem·vir
Söyleniş: di-'sem-v&r
İşlev: noun
Kökeni: Middle English, from Latin, back-formation from decemviri, plural, from decem viri, plural of vir man -- more at VIRILE
: one of a ruling body of 10; specifically : one of a body of 10 magistrates in ancient Rome
- de·cem·vi·ral /-v&r-&l/ adjective
- de·cem·vi·rate /-v&r-&t/ noun

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Magistratus
2 hafta önce

Quaestor Aedile Praetor Konsül Censura Roma diktatörü Magister Equitum Decemviri Konsüler tribün Triumvir ^ Mousourakis, George. The Historical and Institutional...

Magistratus, Roma Cumhuriyeti
12 Levha Kanunları
3 hafta önce

baskısıyla M.Ö. 450’de kanunları yazmak üzere 10 kişilik bir komisyon ('decemviri legibus scribundis') kuruldu. Solon Yasaları'ndan da yararlanılarak 2...

12 Levha Kanunları, Avrupa, Forum Romanum, Galler, Patrici, Roma, Roma Hukuku, Roma İmparatorluğu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, M.í–.307, Pleb
Vigintisexviri
1 ay önce

olarak "Yirmi-Altılar" anlamına gelir. Birlik altı kuruldan oluşurdu: Decemviri stlitibus iudicandis - Bir kişinin köle mi özgürmü olduğuna karar verme...

Toga
2 hafta önce

editör listesi (link) ^ Livius, Titus (ca. MÖ 1. yüzyıl). "Kitap III: Decemviri", bölümü 26, Ab Urbe Condita. ^ Spart. Sever. 1, 7. A Dictionary of Greek...

Vatikan Müzeleri
2 hafta önce

Muzaffer Isa 105 x 98 cm. Titian Venedik Dükası Marcello portresi Perugino Decemviri Sunak Tablosu, 193 x 165 cm. Raffaello Sanzio Magilerin İsa Bebeğe tapınmaları...

Roma İmparatorluğu
1 ay önce

Olağanüstü makamlar Diktatör Magister equitum Konsüler tribün Rex Triumviri Decemviri Unvanlar İmparator Legatus Dux Officium Praefectus Vicarius Vigintisexviri...

Antik Roma
3 hafta önce

Tribün Quaestor Aedilis Praetor Konsül Censor Promagistratus Vali Olağanüstü Diktatör Magister equitum Decemviri Konsüler tribün Triumvir Rex Interrex...

Eski Roma, 476, 5. yüzyıl, Akdeniz, Antik Yunan, Batı, Batı Avrupa, Bizans İmparatorluğu, Dil, Edebiyat, Hukuk
Dominatus
3 yıl önce

Olağanüstü makamlar Diktatör Magister equitum Konsüler tribün Rex Triumviri Decemviri Unvanlar İmparator Legatus Dux Officium Praefectus Vicarius Vigintisexviri...

Dominatus, 235, 284, 476, 480, Aedile, Augustus (ünvan), Batı Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Censor, Decemviri