Deflasyon

Kısaca: deflasyon : Fransızca deflasyon (déflation) sözü, "para durgunluğu, para darlığı; piyasada bulunan para miktarının azaltılması, para şişkinliğinin giderilmesi" anlamlarına gelmektedir. Bu söz için TDK, durgunluk, para kısıtlaması karşılıklarını önermektedirDeflasyon Açık ya da baskı altında tutulan enflasyon durumlarında, paranın satın alma gücünü stabilize etmek ya da yükseltmek için uygulanan ekonomik ve mali tedbirlere verilen addır. ...devamı ☟

deflasyon : Fransızca deflasyon (déflation) sözü, "para durgunluğu, para darlığı; piyasada bulunan para miktarının azaltılması, para şişkinliğinin giderilmesi" anlamlarına gelmektedir. Bu söz için TDK, durgunluk, para kısıtlaması karşılıklarını önermektedir

Deflasyon Açık ya da baskı altında tutulan enflasyon durumlarında, paranın satın alma gücünü stabilize etmek ya da yükseltmek için uygulanan ekonomik ve mali tedbirlere verilen addır. Kredi deflasyonunda reeskont oranının yükseltilmesi, mevduat zorunlu karşılıklarının yükseltilmesi, kredi kontenjanlarının düşürülmesi ve açık piyasa işlemlerinin yapıldığı ülkelerde merkez bankasının portföyünde bulunan kıymetli evrakın piyasaya sürülmesi yoluyla krediyi daraltıcı bir politika izlenmelidir.

deflasyon

deflasyon isim, ekonomi (deflasyon) Fransızca deflation Para darlığı, durgunluk.

deflasyon

Türkçe deflasyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. deflation, disinflation

deflasyon

paraşişkinliğine karşı önlem olarak paranın piyasada azalmasıyla satın alma gücünün artması temeline dayanan iktisat politikası tekniği, paradarlığı.

deflasyon

Türkçe deflasyon kelimesinin Fransızca karşılığı.
déflation [la]

deflasyon

Türkçe deflasyon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Deflation

İlgili konular

i̇ktisat

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Deflasyon
3 yıl önce

enflasyonun artış hızının azalması, deflasyon ise fiyatların azalmasıdır. Charls Rist'e göre üç tür deflasyon vardır; Para deflasyonu: Banknotları tedavülden çekip...

Deflasyon, İktisat
Eoliyen süreçler
6 yıl önce

tanelerinin bir nesneye çarpmasını kapsar. Deflasyon: Rüzgârın gevşek yüzey çökellerini kaldırması olayına deflasyon denir. Rüzgâr bulanık bir akışkan olup...

Reel faiz
3 yıl önce

(Enflasyon, deflasyon; Flate, Latincede şişkinlik anlamına gelir. enflasyon rakamsal olarak pozitif yönlü bir şişkinlikken, deflasyon tam tersine negatif...

Reel faiz, ,
Reflasyon
3 yıl önce

Deflasyon veya stagflasyon tehdidi altındaki bir ekonominin genişletici para ve maliye politikalarıyla tersine çevrilerek, özellikle para arzının enflasyona...

Dezenflasyon
3 yıl önce

geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder. Enflasyon Deflasyon ^ "Dezenflasyon". Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Terimler Sözlüğü....

Dezenflasyon, Enflasyon
Ekonomi (bilim dalı)
3 yıl önce

sübvansiyon, Milli gelir, Ödemeler dengesi, Vergi, Kamu harcamaları, enflasyon, deflasyon, deflatör, Sabit kur, döviz, Esnek kur, durgunluk, düopson, düopol, Ordinal...

Ekonomi tarihi
3 yıl önce

ele alınmış ve bu çalışmasında 1873 yılındaki ekonomik panik ele alınıp deflasyon ve diğer durumların, ekonomik buhranlardan nasıl etkileneceğini çalışmıştır...

Heisei dönemi
3 yıl önce

sona erdiği anlamına geliyordu. Daha sonra Japonya 10 yıldan fazla fiyat deflasyonu ve büyük ölçüde durgun GSYİH'dan oluşan Kayıp Onyıl'ı yaşadı ve Japon...