Dahna Çölü, Suudi Arabistan'da bir çöldür. Rubülhali Çölü'ne komşudur. Uzunluğu 1000 km'den fazladır. Genişliği ise 80 km civarındadır. Doğudan Twaik Dağları'na kadar uzanır.

Dehna Çölü

Dahna Çölü, Suudi Arabistan'da bir çöldür. Rubülhali Çölü'ne komşudur. Uzunluğu 1000 km'den fazladır. Genişliği ise 80km civarındadır. Doğudan Twaik Dağları'na kadar uzanır. Bugün, çoğunluğu Suudi Arabistan içinde, diğer kısımları ise Kuveyt ve Katar sınırları içerisinde bulunur.

Yanıtlar