dekor

Dekor Alm. Dekoration, Ausstattung (f), Bühnenbild (n), Fr. Decor (m), İng. Decor. Bir sinema çekiminde veya tiyatro gösterisinde sahnenin seyircilerin göreceği tarzda olmasını sağlayan sanat ve teknik bütünlük. Tiyatro: Sahne dekorculuğu tiyatro ile gelişmiştir. Eski Yunan ve Roma tiyatrolarında sahne ilk kurulduğu şekilde kalır, değişmezdi. Sahne dekoru üç şekilde düzenlenirdi. Tragedyalarda (Trajedi: Acıklı konu) sütunlara; taşlamalarda, ağaç, dağ ...

DEKOR (almanca) türkçe anlamı
1. i. dekor (MN)
2. motif (MN)
3. süs (MN)
DEKOR (türkçe) anlamı
4. Fr. Süs. Bir sahneyi mütenasib bir nizamla süslemek.
DEKOR (türkçe) anlamı
5. 1 . Tiyatro
6. sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen perde
7. aksesuar vb. ögelerin bütünü:
8. Kampta kurduğumuz sahneyi
9. yaptığımız dekorları
10. oynadığımız oyunları anlatıyordu.- R. N. Güntekin.
11. 2 . Bir yere süsleme amacıyla verilen düzen.
12. 3 . mecaziGörünüş
13. manzara
14. Münzevi çiftliğin dekorundan hazzetti.- R. H. Karay.
DEKOR (türkçe) anlamı
15. tiyatro
16. sinema ve televizyonda sahneye konulan yapıtın yazıldığı yerin
17. çağının özelliklerini belirleyen çeşitli öğelerin (perde
18. aksesuar vb. nin) tümü.
19. bir yere süsleme amacıyla verilen düzen.
20. görünüş
21. manzara
DEKOR (türkçe) ingilizcesi
1. [Dekor (der/das) ]n. decoration
2. decor
3. stage setting (in a theater)
4. n. setting
5. decor
6. scene
7. scenery
adornment,
dekor (almanca) ingilizcesi
8. (der/das) n. decoration
9. decor
10. stage setting (in a theater),
DEKOR (türkçe) fransızcası
1. décor [le]
DEKOR (türkçe) almancası
1. n. Bühnenbild
2. Dekor
3. Verzierung

Dekor hakkında bilgiler

Dekor Alm. Dekoration, Ausstattung (f), Bühnenbild (n), Fr. Decor (m), İng. Decor. Bir sinema çekiminde veya tiyatro gösterisinde sahnenin seyircilerin göreceği tarzda olmasını sağlayan sanat ve teknik bütünlük.

Tiyatro: Sahne dekorculuğu tiyatro ile gelişmiştir. Eski Yunan ve Roma tiyatrolarında sahne ilk kurulduğu şekilde kalır, değişmezdi. Sahne dekoru üç şekilde düzenlenirdi. Tragedyalarda (Trajedi: Acıklı konu) sütunlara; taşlamalarda, ağaç, dağ ve evlere; komedilerde, balkonlu evlere yer veren dekorlar kullanılırdı.

Günümüzdeki dekor anlayışı, gelişen tekniğin her türlü imkanlarından faydalanarak, Özellikle sahnelerin ışıklandırılması cihetine gidilerek önemli yenilik kazanmıştır. Romantik sahnelerden ziyade gerçekçi dekor anlayışı uygulanmaya başlanmıştır. Eseri sahneye koyanla, dekoru yapanın işbirliği, bu yeni uygulamayı kolaylaştırmıştır. Stanislawski, Reinhardt, Appia, Craig, Copeau, Pitoeff, Tairov, Piscator, bu işbirliğini sağlayanların en belirgin örnekleridir. Bundan başka, Stanislawski ile Reinhardt döner sahne kullanarak, görülmemiş sahne hilelerine başvurmuşlar ve seyircileri etkileyici başarılar elde etmişlerdir. Ayrıca Piscator, sahnelemede sinemadan faydalanmış, bu alanda ilgi çekici yeniliklere gidilmiştir.

Sinema: Sinemada dekor, kameramanın sahneleri alış şekline göre değişir. Burada seyirci, sahneyi dıştan seyretmeyip, yapılan işin kapsamına göre sahnenin içine girerek, konunun bir parçası haline gelir. İnsan unsuru yanında, sinemada eşya da önemli bir dekor unsuru olabilir. Yerinde ve zamanında belli bir çerçeve içinde sahnelenen eşya, bir tiyatro oyuncusunun yüzü kadar anlamlı olabilir. Yönetmenin, hazırlanan filmin sahne düzeninde, dekoruna verdiği olağanüstü önemin sebebi de bir bakıma budur. Bir filmin dekoru ya özel olarak film stüdyolarında hazırlanır veya tabiat manzaralarından çekilir. Tabii dekorla (tabiat) yapma dekorun aynı filmde ve bir arada bulunması imkansız denecek ölçüde zordur. En azından çok güçtür. Fakat Sinemaskop, Todd A.O. Sinerama gibi yeni alış sistemlerinin geliştirdiği ve getirdiği yenilikler günümüzde sinema dekorculuğunu yeni teknik ve estetik sorularla başbaşa bırakmıştır. Şimdi sinema yapımcıları bu zorluklar içinde daha ilerilere doğru gitmektedirler.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fakir

Yoksulluk veya fakirlik, günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur. Özellikle, yiyecek, içecek, barınma, giyim-kuşam gibi temel ihtiyaçlara zor erişmek veya erişememek yoksulluk olarak tanımlanabilmektedir.

Fly

Fly, Amerikan şarkıcı ve oyuncu olan Hilary Duff'ın kendi ismini taşıyan albümünden çıkan bir şarkıdır. Albüm 2004 yılında Amerika birleşik Devletleri'nde çıkmış ve albümden çıkan ilk single Fly olmuştur.

Fon

Belirli bir gayeyi gerçekleştirmek, korumak veya geliştirmek için belirli bir hesapta toplanan lüzumunda harcanmak için hazır tutulan para.