Dekor

Dekor Alm. Dekoration, Ausstattung (f), Bühnenbild (n), Fr. Decor (m), İng. Decor. Bir sinema çekiminde veya tiyatro gösterisinde sahnenin seyircilerin göreceği tarzda olmasını sağlayan sanat ve teknik bütünlük. Tiyatro: Sahne dekorculuğu tiyatro ile gelişmiştir. Eski Yunan ve Roma tiyatrolarında sahne ilk kurulduğu şekilde kalır, değişmezdi. Sahne dekoru üç şekilde düzenlenirdi. Tragedyalarda (Trajedi: Acıklı konu) sütunlara; taşlamalarda, ağaç, dağ

Dekor Alm. Dekoration, Ausstattung (f), Bühnenbild (n), Fr. Decor (m), İng. Decor. Bir sinema çekiminde veya tiyatro gösterisinde sahnenin seyircilerin göreceği tarzda olmasını sağlayan sanat ve teknik bütünlük.

Tiyatro: Sahne dekorculuğu tiyatro ile gelişmiştir. Eski Yunan ve Roma tiyatrolarında sahne ilk kurulduğu şekilde kalır, değişmezdi. Sahne dekoru üç şekilde düzenlenirdi. Tragedyalarda (Trajedi: Acıklı konu) sütunlara; taşlamalarda, ağaç, dağ ve evlere; komedilerde, balkonlu evlere yer veren dekorlar kullanılırdı.

Günümüzdeki dekor anlayışı, gelişen tekniğin her türlü imkanlarından faydalanarak, Özellikle sahnelerin ışıklandırılması cihetine gidilerek önemli yenilik kazanmıştır. Romantik sahnelerden ziyade gerçekçi dekor anlayışı uygulanmaya başlanmıştır. Eseri sahneye koyanla, dekoru yapanın işbirliği, bu yeni uygulamayı kolaylaştırmıştır. Stanislawski, Reinhardt, Appia, Craig, Copeau, Pitoeff, Tairov, Piscator, bu işbirliğini sağlayanların en belirgin örnekleridir. Bundan başka, Stanislawski ile Reinhardt döner sahne kullanarak, görülmemiş sahne hilelerine başvurmuşlar ve seyircileri etkileyici başarılar elde etmişlerdir. Ayrıca Piscator, sahnelemede sinemadan faydalanmış, bu alanda ilgi çekici yeniliklere gidilmiştir.

Sinema: Sinemada dekor, kameramanın sahneleri alış şekline göre değişir. Burada seyirci, sahneyi dıştan seyretmeyip, yapılan işin kapsamına göre sahnenin içine girerek, konunun bir parçası haline gelir. İnsan unsuru yanında, sinemada eşya da önemli bir dekor unsuru olabilir. Yerinde ve zamanında belli bir çerçeve içinde sahnelenen eşya, bir tiyatro oyuncusunun yüzü kadar anlamlı olabilir. Yönetmenin, hazırlanan filmin sahne düzeninde, dekoruna verdiği olağanüstü önemin sebebi de bir bakıma budur. Bir filmin dekoru ya özel olarak film stüdyolarında hazırlanır veya tabiat manzaralarından çekilir. Tabii dekorla (tabiat) yapma dekorun aynı filmde ve bir arada bulunması imkansız denecek ölçüde zordur. En azından çok güçtür. Fakat Sinemaskop, Todd A.O. Sinerama gibi yeni alış sistemlerinin geliştirdiği ve getirdiği yenilikler günümüzde sinema dekorculuğunu yeni teknik ve estetik sorularla başbaşa bırakmıştır. Şimdi sinema yapımcıları bu zorluklar içinde daha ilerilere doğru gitmektedirler.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

dekor

1 . Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen perde, aksesuar vb. ögelerin bütünü:
"Kampta kurduğumuz sahneyi, yaptığımız dekorları, oynadığımız oyunları anlatıyordu."- R. N. Güntekin.
2 . Bir yere süsleme amacıyla verilen düzen.
3 . mecaziGörünüş, manzara:
"Münzevi çiftliğin dekorundan hazzetti."- R. H. Karay.

dekor

Osmanlıca dekor kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Süs. Bir sahneyi mütenasib bir nizamla süslemek.

dekor

Almanca dekor kelimesinin İngilizce karşılığı.
(der/das) n. decoration; decor, stage setting (in a theater)

dekor

Türkçe dekor kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Dekor (der/das) ] n. decoration; decor, stage setting (in a theater)
n. setting, decor, scene, scenery, adornment

dekor

tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan yapıtın yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli öğelerin (perde, aksesuar vb. nin) tümü.
bir yere süsleme amacıyla verilen düzen.
görünüş, manzara.

dekor

Almanca dekor kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. motif (m), décor (m)

dekor

Almanca dekor kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. decorazione (f)

dekor

Almanca dekor kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. decoración (f), adorno (m)

dekor

Almanca dekor kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. dekor (MN), motif (MN), süs (MN)

dekor

Türkçe dekor kelimesinin Fransızca karşılığı.
décor [le]

dekor

Türkçe dekor kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bühnenbild, Dekor, Verzierung

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dekor ilgili konular

 • Fon

  Belirli bir gayeyi gerçekleştirmek, korumak veya geliştirmek için belirli bir hesapta toplanan lüzumunda harcanmak için hazır tutulan para.
 • Grotto

  Grotto (İtalyanca grotta), Modern, tarihi ya da tarih öncesi dönemlerde insanlar tarafından ortak olarak kullanılmış doğal ya da yapay mağara
 • Bale

  ``Bale, belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türü.
 • Dekor

  Dekor Alm. Dekoration, Ausstattung (f), Bühnenbild (n), Fr. Decor (m), İng. Decor. Bir sinema çekiminde veya tiyatro gösterisinde sahnenin seyirci
 • Letafet

  Soner Olgun'nun ilk kez 2008/2009 sezonun'da Tiyatro Cef tarafından sahnelenen tiyatro oyunu. Oyun iki perde ve üç erkek bir kadın tarafından oyn
 • Perde

  Tiyatro eserinin bölümlerinin her birine perde denilir. Bu bölümler sahnedeki perdenin açılmasıyla başlayıp kapanmasıyla biter.
 • Tiyatro

  Tiyatro, çeşitli tiyatro gösterilerinin izleyici önünde oynandığı yere denir. Tiyatro sözcüğü Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına g
 • Reklam

  Firmaların ürettikleri malı pazarlamak amacıyla dergi, gazete, duvar afişleri, radyo, televizyon, internet gibi araçları kullanarak yaptıklar
 • Ekspresyonizm

  Anlatımcılık (Ekspresyonizm), en elverişli ortamı, yazara kendi iç dünyasını dile getirme imkânını sağlaması bakımından, şiirde buldu
 • Platon

  Platon M.Ö. 427-347 yılları arasında yaşa­mış olan ve düşünce tarihinin tanıdığı ilk ve en büyük sistemin kurucusu olan ünlü Yunan
Dekor
dekor