Delâlet (edebiyat)

Söz ile anlam arasındaki bağlantıya delâlet denir. Bir sözcüğün okunduğu ya da söylendiği zaman beyinde canlandırdığı anlamdır.

Söz ile anlam arasındaki bağlantıya delalet denir. Bir sözcüğün okunduğu ya da söylendiği zaman beyinde canlandırdığı anlamdır.

İki başlıkta incelenir:

 • Sözle alakalı olmayan delalet (gayr-i lafzi delalet): Bu da ikiye ayrılır:
  • Delalet-i vaz`iyye: Sözcükle anlamı arasında sözle ilgili olmayan çağrışıma dayalı bir bağlantı vardır. Şemsiyenin yağmuru anımsatması gibi.
  • Delalet-i akliye: Parçanın bütünü, eserin yayıncısını, kainatın Allah`ı anımsatması gibi.
 • Sözle alakalı delalet (Lafz-ı delalet): Bu da üçe ayrılır:
  • Delalet-i mutabıkiye (Uygunluk): Sözün, ifade ettiği şeyin bütününü ifade etmesidir. Örneğin ev denince bütün odalarının akla gelmesi gibi.
  • Delalet-i tazammuniye: Sözün ifade ettiği şeyin bir bölümünü ifade etmesidir. Musluktan çeşme, evden oda gibi.
  • Delalet-i iltizamiye: Sözün kendi anlamı için gerekli olan bir başka anlamda kullanılmasıdır. Eli açık, gönlü geniş, ağzı sıkı gibi.


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Delâlet (edebiyat) ilgili konular

 • Edebiyat

  Edebiyat ya da yazın, yazarın düşünce ve duygularını, okuyanın estetik bir tat almasını sağlamak amacıyla yazılmış ya da böyle bir ama
 • Aksiyon (edebiyat)

  Aksiyon kelimesi kurguda birden çok anlam taşır. Aksiyon yazarların kurguyu sunmak için kullandığı kurgu yazma biçimlerinden biridir.
 • Anlam (Edebiyat terimi)

  Anlam, sözcüğün anlattığı düşünce. Sözcükler birden fazla anlama gelebilir.
 • Anlam (edebiyat)

  Anlam, sözcüğün anlattığı düşünce. Sözcükler birden fazla anlama gelebilir. Bu durumda anlamlarda biri öz anlam, diğeri yan anlam, bir b
 • Apokaliptik (edebiyat)

  Karışık ve kapalı olduğu için anlaşılması güç yazı söz.
 • Delalet (edebiyat)

  Söz ile anlam arasındaki bağlantıya delâlet denir. Bir sözcüğün okunduğu ya da söylendiği zaman beyinde canlandırdığı anlamdır.
 • Delâlet (edebiyat)

  Söz ile anlam arasındaki bağlantıya delâlet denir. Bir sözcüğün okunduğu ya da söylendiği zaman beyinde canlandırdığı anlamdır.
 • Edebi metin

  Herhangi bir duygu, düşünce, hayal, intiba ve olayın dil vasıtasıyla, ama edebilik değerine sahip bir biçimde ifadesinden oluşan söz ve söy
 • Forum (edebiyat)

  Forum, insanları yakından ilgilendiren bir konuda konuşmacıların yanında dinleyicilerin de söz alarak tartışmaya aktif katıldığı tartış