DELEGE (türkçe) anlamı
1. kendisine yetki verilerek bir yere ya da birinin katına gönderilen kimse
2. elçi
murahhas.
DELEGE (türkçe) anlamı
3. 1 . Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse
4. elçi
5. murahhas
6. Avrupa'da toplanıp
7. konuşup dağılan milletlerarası konferanslara delege olarak gönderilmiştir.- H. E. Adıvar.
8. 2 . Devlet
9. parti
10. sendika vb. kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse.
11. 3 . Bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse
12. katılımcı
DELEGE (türkçe) ingilizcesi
1. n. delegate
2. commissioner
3. deputy
4. envoy
DELEGE (türkçe) fransızcası
1. délégué/e [le][la]
2. envoyé/e [le][la]
3. parlementaire [le][la]
DELEGE (türkçe) almancası
1. n. Delegierte
2. Deputierte
3. Gesandte
4. Gesandter
5. Parlamentär
6. Wahlmann
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cemiyet

Cemiyet Alm. Verein, Fr. Association, İng. Association. Topluluk, toplum. Belli bir gaye için bir araya gelmiş olan topluluk, dernek. Düğün, sünnet vb. için yapılan toplantı; perişanlığın, dağınıklığın zıddı olan derli topluluk olma hali. Resmi olanlarına daha ziyade kurum ...