Delfi K��Hinleri

Hüddam

cin çağırma, cinlere tapma gibi tüm eylemler yasaklanır. Dinlerin çoğu Hüddam konusuna değinir. Tüm dinlerin kutsal kitaplarında Süleyman'ın cinleri kontrol

Sahte Peygamber

Sözde peygamber, herhangi bir dine göre; kendi kutsal kitabındaki kriterlere uymayan söylemlerde bulunan ve peygamber olduğu iddia edilen kişi. "Sözde Peygamberler" sınıflaması her dinin ölçütlerine göre farklıdır. Dolayısıyla sınıflamalar dinlere göre gö...

Delfi kahinleri

Delfi kâhinleri, Yunanistan`da Delfi`deki gelecek habercileri.

Delfi kâhinleri

Delfi kâhinleri (İngilizce Pythia, Yunanca Πυθία), Yunanistan'da Delfi'deki gelecek habercileri. Delfi rahiplerini dinlemek için her gün birçok Yunanlı ve yabancı gelirdi.

Cin (İslam)

cin ateşten yaratılmış, gözle görülmeyen bir ruhani varlıktır.

İslam'da cin

:``Bu madde İslam dinindeki cin anlayışı hakkındadır. Genel olarak cin anlayışı için Cin maddesine bakınız.``

Delfshaven

Delfshaven (ya da Delft Limanı) Hollanda’nın Rotterdam kentinin güneyinde Nieuwe Maas Irmağının sağ kıyısında bulunan bir ilçedir.

Cadmus

Kadmos, Yunan Mitolojisi'nde Thebai kentinin kurucusu. Efsaneye göre, Delfi kahinleri Kadmos'a, bir ineği izlemesini ve onun ilk çöktüğü yerde bir kent kurmasını öğütler.

İbrahimî dinler

İbrahimî dinler, tek tanrılı olup İbrahim'in soyundan gelen peygamberlere nispet edilen Ortadoğu kökenli dinlerdir.

Roma ve Hıristiyanlıkta bilim

Romalılar, Yunan sanat, edebiyat, felsefe ve biliminden çok etkilenmişlerdi. Köle olarak Ro-ma'ya getirilen birçok Yunan aydını, soyluların çocuklanna ders vermekle görevlendirilmişti. Romalıların ortak kaygısı Roma'yı yüce kılan değerlerin korunmasıydı.