Delil

Kısaca: Delil (hukuk) ...devamı ☟

Delil ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: kanıt

delil

Türkçe delil kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. proof, evidence, supporting document, argument, averment, case, document, earnest, voucher

delil

kanıt.
kılavuz, rehber.
insanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare.

delil

Türkçe delil kelimesinin Fransızca karşılığı.
argument [le], preuve [la], raison [la], témoignage [le]

delil

Türkçe delil kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Argument, Nachweis, Beleg, Beweisgrund, Beweis, Beweismittel, Dokument, Erweis

delil

Osmanlıca delil kelimesinin Türkçe karşılığı.
Kılavuz. Doğru yolu gösteren. Meçhûlü keşfetmekte ve malumun sıhhatını isbat etmekte vasıta ve âlet ittihaz olunan husus. * Beyyine. Bürhan.

İlgili konular

kanıt

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Delil
1 yıl önce

Delil bir şeyi kanıtlamaya yönelik ipuçlarıdır. Kanıt; bir davanın, en basit olarak, mahkeme önüne gelen bir olayın (cinayet, kiranın ödenmemesi, satılan...

Kanıt, Taslak şablonları, Taslak madde
Delil Yetersizliği (oyun)
4 yıl önce

Delil Yetersizliği, G.G. Del Torre tarafından kaleme alınmış seyirlik bir oyundur. 2008 - 2009 sezonunda İzmir Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından...

Yazılı Delil Başlangıcı
1 yıl önce

Yazılı delil başlangıcı, senetle ispat kuralının bir istisnasıdır. Kesin delil ile ispat olunabilecek bir hususun, takdiri bir delilin başka bir takdiri...

Yazılı Delil Başlangıcı, Hukuk, Taslak
Fer'î deliller
1 yıl önce

Fer'î deliller (furûʿ ed-Dîn) (Arapça: فروع الدين ‎), bir İslam hukuku terimi. İslam hukukunda bir hükmün bina edileceği deliller ikiye ayrılır. Asli...

Fer`í® deliller, Aslí® deliller, Caferiyye, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur`an, Kıyas, Maliki mezhebi, Mesâlih-i mürsele
Deliller, Malkara
3 yıl önce

Deliller, Tekirdağ ilinin Malkara ilçesine bağlı bir mahalledir. Köy, Tekirdağ îl Yıllığındaki bilgilere göre Saruhanlı Yörükler'n l4.yüzyılda Trakya'ya...

Deliller, Malkara, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Elektrik
Fıkıh Usûlü
1 yıl önce

tafsilî delillerden çıkarılmasını mümkün kılan kâideleri ve icmâli delilleri öğreten bir ilimdir. Veya, 2 – İstinbât kâideleri ve icmâlî delillerdir.”[3]...

Fıkıh usí»lü, Alevilik, Arapça, Aslí® deliller, Bakara suresi, Caferiyye, Farz, Fer`í® deliller, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi
Zahirilik
1 yıl önce

Hazm, âyet ve hadislerin zahir, yani görünen mânâlarından başka hiçbir delili ve kıyası kabul etmezdi. Genel kabule göre kurucusu Dâvûd el-İsbehânî olan...

Mesâlih-i mürsele
1 yıl önce

denilebilir. Mesâlih-i mürsele, 'aslî deliller'den (Kur'an, Sünnet, icmâ ve kıyas) lehinde veya aleyhinde delil bulunmayan maslahatlara verilen isimdir...

Mesâlih-i mürsele, Aslí® deliller, Caferiyye, Fer`í® deliller, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur`an, Kıyas, Maliki mezhebi