Demir ��A����

Bilgi-66

Çinkoyla kaplanmış demire galvanize demir denir.

Demir bağlama kapasitesi

Toplam demir bağlama kapasitesi (TDBK) tıbbi bir laboratuar testidir. Test; serumdaki demir bağlayan bölgelerin ne dereceye kadar doyurulabildiğini ölçmektedir. Serumdaki demir bağlayan grupların neredeyse tamamının transferrin üzerinde bulunmasından dola...

Pas

Pas Demirin nemli ve karbondioksitli havada meydana getirdiği oksitli, hidroksitli ve karbonatlı bileşiklerinin bir karışımı. Nemsiz ortamda demir oksitlediğinde, üzerinde koruyucu özelliğe sahip bir tabaka hasıl olur. Bu tabaka nemi gördüğü zaman pas hal...

Birleşkebirim

Birleşkebirim (fr. synthí¨me): İki, ya da daha çok anlamsal birimi (sözcüğü) içeren fakat bir tek sözcük ya da tek bir gösterge olarak işlev gören sözcük ya da göstergeye birleşkebirim denir. Bileşik sözcüklerin tümü birleşkebirimdir. Türkçedeki demirbaş...

elektromıknatıs

Elektromıknatıs, elektrik akımı kullanılarak demirden elde edilen mıknatıstır. Elekromıknatısın her iki ucu da manyetik maddeleri çeker.

Temir Han

Temir Han - Türk ve Altay mitolojisinde Demir Tanrısı. Temür (Timür) Han olarak da bilinir. Moğollar Tömür Han derler.

anemi

Anemi (Kansızlık) hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre dünya sağlık örgütü tarafından kabul edilen kriterlerin altında kalmasıdır. Bu kriterler erişkin erkeklerde 13 g/dL, kadınlarda 12 g/dL nin altı kabul edilir. 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda 11...

Dukak

demir cevheri

Demir cevheri ekonomik anlamda demir çıkarılabilen tüm kaya ve taş parçalarına denir.

pik demir