1. Çapasını denize atmak. 2. Bir yerde uzun süre kalmak.Gemiler fırtına başlayınca koya girip demir attılar. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız 1. Bir yerde beklemesi gereken geminin demir çapasını denize salması. 2. Bir yerde uzun süre kalmak. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız 1) Bir limanda kalacak gemi
çapasını denize salmak. 2) Bir yerde sürekli kalmak. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız 1. Çapasını denize atmak. 2. Bir yerde uzun süre kalmak.Gemiler fırtına başlayınca koya girip demir attılar. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız