Demir Ba��Lama Kapasitesi

Lama (alet)

Tıraşlamada, dilmede, kesmede, kazmada kullanılan bütün âletlerin mâdeni kısımları. Köprü ve tren raylarının yapımında, elektrik hatlarını bir yerden bir yere taşımak için aralıklı olarak dikilen uzun ve yassı demir veya çelik parçalarına da bu isim veril...

çarpma

Çarpma Alm. Multiplikation (f), Fr. Multiplication (f), İng. Multiplication. Eşit terimli toplamanın kısa yazılışı. Çarpılacak sayılardan önce yazılanına çarpılan, ikinciye çarpan, çarpmanın sonucuna da çarpım denir. Çoğu zaman çarpılan ve çarpanın ikisin...

Bilgi-66

Çinkoyla kaplanmış demire galvanize demir denir.

makara

<b>Makara, ü</b>zerine bükülebilir elastik elemanlar sarılabilen kenarları çıkıntılı silindir. Kullanılan elastik elemanlar iplik, ip, halat, kablo, zincir, şerit, filim vb. çok çeşitli yapıda olabilirler. Günümüzde çeşitli kullanma alanları bulan bu elem...

Demir bağlama kapasitesi

Toplam demir bağlama kapasitesi (TDBK) tıbbi bir laboratuar testidir. Test; serumdaki demir bağlayan bölgelerin ne dereceye kadar doyurulabildiğini ölçmektedir. Serumdaki demir bağlayan grupların neredeyse tamamının transferrin üzerinde bulunmasından dola...

Pas

Pas Demirin nemli ve karbondioksitli havada meydana getirdiği oksitli, hidroksitli ve karbonatlı bileşiklerinin bir karışımı. Nemsiz ortamda demir oksitlediğinde, üzerinde koruyucu özelliğe sahip bir tabaka hasıl olur. Bu tabaka nemi gördüğü zaman pas hal...

Lama (hayvan)

Lama (Lama glama), devegiller (Camelidae) familyasından Güney Amerika’nın dağ ve çayırlarında toplu halde yabani olarak yaşayan Guanako’dan evcilleştirilmiş gevişgetiren bir otçul hayvan türü.

Lama glama

Lama - Tibet Budizmi rahibi.

Seri Uyarmalı

Uyartım sargısı endüviye seri bağlanan motorlara seri motor denir.&lt;/br&gt;

Kusari Gama

Kusari Gama :Özellikle Ninjaların kullandığı son derece pratik ancak dövüşmesi bir hayli zor bir silahtır. basit düşünülürse bir orak ve bir ağır metal parçasının bir zincir veya ip vasıtasıyla birbirine bağlanmasından oluşmaktadır. Ninjalar bu silahlarla...