Demirci Mehmet Efe

Milli Mücadele kahramanlarından olan Demirci Mehmet Efe 1885 yılında Aydın'da doğdu. Babası, Nazilli'nin Pirlibey köyünde demircilik yaptığı, kendisi de onun yanında çalıştığı için "Demirci" lakabıyla anılırdı; sonradan bu lakabı kendisine soyadı seçti. I.

Demirci Mehmet Efe hakkında bilgiler

Milli Mücadele kahramanlarından olan Demirci Mehmet Efe 1885 yılında Aydın'da doğdu. Babası, Nazilli'nin Pirlibey köyünde demircilik yaptığı, kendisi de onun yanında çalıştığı için "Demirci" lakabıyla anılırdı; sonradan bu lakabı kendisine soyadı seçti. I. Dünya Savaşı'nda askere alınan Demirci Mehmet, İzmir'deki 5. Depo Alayına verildi. Fakat ermeni asıllı bir subay tarafından hakarete uğrayınca dayanamayıp askerden kaçtı ve Ödemişli Gökdeli Zeybek'in çetesine katıldı. Bir süre sonra kendisi de ayrı bir çete kurarak eşkıyalık yapmaya başladı ve güvenlik kuvvetlerini bir hayli uğraştırdı.

Yunanlılar İzmir'e çıkıp, Aydın'ı da ikinci kez işgal edince, Demirci Mehmet Efe 200 kişilik çetesiyle 11 Temmuz 1919'da Aydın Cephesi'ndeki milli kuvvetlere katıldı. Aydın'da katıldığı bir çarpışmadan sonra Aydın cephesi Kuvayı Milliye komutanı olan Mehmet Efe, düşmana yapılan baskınlarda büyük rol oynadı. Sökeli Ali Efe'nin Denizli'de öldürülmesine kızarak Denizli'yi bastı ve pek çok kişiyi kuşuna dizdi. 22 Haziran 1920'de başlayan genel Yunan saldırısı üzerine Eğridir, Isparta dolaylarındaki dağlara çekilen Demirci Mehmet Efe'nin, Kuvayı Milliye ile düzenli ordu arasında başlayan çekişme sırasında Çerkez Ethem'le haberleşmesi şüphe uyandırdı; 15-16 Aralık 1920'de Refet Bele'nin süvari birliklerinin baskınına uğrayan Demirci Mehmet Efe kuvvetleri dağıldı, kendisi beş on kişiyle kaçıp kurtuldu. Sonradan Hükümet'e sığınarak bağışlanan Mehmet Efe, savaş sona erince Nazilli'ye yerleşti ve 
ölümüne kadar sakin bir hayat yaşadı. 

Şarkı Sözleri

Anonim tarafından söylenen Demirci Mehmet Efe adlı şarkının sözleri.

tencerem dolu ayran
ben gezerim seyran seyran
demirci'nin arkadaşı
ödemişli kör bayram

bayram aman değil mi
demircioğlu ceylan değil mi

atın boynunda kayış
atın önünden savuş
canın kavga istiyorsa
git demircioğlu'na kavuş

kal'a yaptım hanoldu
demircioğlu avrupa'ya şan oldu

ödemiş'i bastılar
çalıyı mavzer astılar
demirci'nin kamasından
yunanlılar kaçtılar

tabancamın demiri
kostak adile'm bu da allah emri

ödemiş kavakları
dökülür yaprakları
bize de derler demircioğlu
yıkarız konakları

dağlar dumansız
demircioğlu dinsiz imansız

alçak yüksek yüksek tepeler
kulağında elmas küpeler
çam dibinde yaslanıyor
eli mavzerli çeteler

kal'a yaptım hanoldu
demircioğlu avrupa'ya sanoldu

Halk Türküsü tarafından söylenen Demirci Mehmet Efe adlı şarkının sözleri.

tencerem dolu ayran
ben gezerim seyran seyran
demirci'nin arkadaşı
ödemişli kör bayram

bayram aman değil mi
demircioğlu ceylan değil mi

atın boynunda kayış
atın önünden savuş
canın kavga istiyorsa
git demircioğlu'na kavuş

kal'a yaptım hanoldu
demircioğlu avrupa'ya şan oldu

ödemiş'i bastılar
çalıyı mavzer astılar
demirci'nin kamasından
yunanlılar kaçtılar

tabancamın demiri
kostak adile'm bu da allah emri

ödemiş kavakları
dökülür yaprakları
bize de derler demircioğlu
yıkarız konakları

dağlar dumansız
demircioğlu dinsiz imansız

alçak yüksek yüksek tepeler
kulağında elmas küpeler
çam dibinde yaslanıyor
eli mavzerli çeteler

kal'a yaptım hanoldu
demircioğlu avrupa'ya sanoldu

Ödemiş Yöresi Türküleri tarafından söylenen Demirci Mehmet Efe adlı şarkının sözleri.

tencerem dolu ayran
ben gezerim seyran seyran
demirci'nin arkadaşı
ödemişli kör bayram

bayram aman değil mi
demircioğlu ceylan değil mi

atın boynunda kayış
atın önünden savuş
canın kavga istiyorsa
git demircioğlu'na kavuş

kal'a yaptım hanoldu
demircioğlu avrupa'ya şan oldu

ödemiş'i bastılar
çalıyı mavzer astılar
demirci'nin kamasından
yunanlılar kaçtılar

tabancamın demiri
kostak adile'm bu da allah emri

ödemiş kavakları
dökülür yaprakları
bize de derler demircioğlu
yıkarız konakları

dağlar dumansız
demircioğlu dinsiz imansız

alçak yüksek yüksek tepeler
kulağında elmas küpeler
çam dibinde yaslanıyor
eli mavzerli çeteler

kal'a yaptım hanoldu
demircioğlu avrupa'ya sanoldu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

Yunan kuvvetlerinin Bursa-Uşak-Sarayköy hattına kısa sürede ulaşabilmeleri, düzenli ordunun yetersizliğine bağlanmaktadır. TBMM Hükümeti, 9 Kasım 1920 tarihinde aldığı bir kararla Batı Cephesi'nin ikiye ayrılmasına karar vermişti. Bu karar aynı zamanda milli kuvvetlerin de bu ...

Çete Süleyman Efe

[http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:%C3%87ete_s%C3%BCleyman_efe.

Aydın Ili

TarihçesiAydin, Bati Anadolu Bölgemizde tarih ve uygarligin izlerini tasiyan, dünyanin ender yerlerinden biridir. Tarihin çesitli evrelerindeki degisik kültür birikimlerinin açik bir müzesidir.Tarihi M.

Türk Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı (İstiklal Harbi), 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kazanan devletlerce paylaşılmasına karşı Türk ulusunun verdiği mücadeledir.

Batı Cephesi Savaşları

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu Mondros Ateşkesi'ni imzalayarak savaştan yenik çıkmıştı. Ateşkesin hükümlerine göre Türk ordusunun silah ve cephanesi elinden alınıyor, tüm askeri kuvveti, jandarma da dahil olmak üzere 50.000 ile sınırlanıyordu.