Demirtaş Paşa (ö. 1403), I. Murat`ın kumandanlarındandır. Hereke Kalesi`ni fetheden Kara Ali`nin oğludur.

Demirtaş Paşa

Demirtaş Paşa (ö. 1403), I. Murat`ın kumandanlarındandır. Hereke Kalesi`ni fetheden Kara Ali`nin oğludur.

Rumeli Muharebeleri`nde Lala Şahin Paşa`nın maiyetine katıldı. Yenice`yi ve Yanbolu`yu aldı. Lala Şahin Paşa`nın ölümü üzerine Rumeli beylerbeyi oldu. Manastır, Pirlepe ve İstip`i aldı, bu arada Arnavutluk`un bazı bölgelerini yağmaladı. Sırbistan ve Bosna`dan da birçok yer aldı. Karamanoğlu Ali Bey`in Bursa`ya nhücumu sırasında esir düştü, fakat daha sonra serbest bırakıldı. Ayrıca Yıldırım Bayezid`in Timur ile yaptığı Ankara Meydan Muharebesi`nde Timur`a esir düştü (1402). Bir süre sonra esirlikten kurtuldu. Yıldırım Bayezid`in oğlu İsa Çelebi`yi hükümdar yapmak için uğraştı, fakat İsa Çelebi`nin Mehmet Çelebi`ye yenilmesinden sonra korktu ve kaçmak istediyse de yolda kölesi tarafından öldürüldü. Osmanlı bayrağının rengini ve resmini Demirtaş Paşa tespit etmiştir.Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar