--}}

Demokrasi Nedir

Demokrasi, bir yönetim biçimidir. Bir kurum, kuruluş yada topluluktaki ve genellikle bir ülkedeki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen, üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve bazı diğer sivil kurum ve kuruluşlarda demokrasi ile yönetilebilirler.

Demokrasi kelimesinin aslı, Yunanca dimokratia (δῆμος, yani dimos, halk zümresi, ahali + κράτος, yani kratia iktidar) sözcüğünden türemiştir. Türkçeye, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiştir. Demokrasi halkın yönetimi, halkın kendi kendisini yönetmesi anlamına gelen siyasi yönetim biçimi. Genel olarak, temsil, çoğunluğun yönetimi, partiler arası karşıtlık ve yarışma, alternatif hükümet şansı, kontrol, azınlık haklarına saygı gibi temel kavram ve düşüncelerle belirlenen politik sistem.

Genel ifadesini, yöneticilerin yönetilenler tarafından seçilmesi düşüncesinde, yönetimle halk arasındaki ilişkilerin niteliğinde, yurttaşlar arasında ekonomik bakımdan büyük farklılıkların olmaması gerektiği görüşünde bulan, bireylerin doğuştan getirilen, sonradan sağlanan, ırk ya da mezhebe dayalı ayrıcalıkları olmaması gerektiğini savunan, kısacası bir eşitlik fikri, yani toplumdaki iktidar sisteminin, insanlar arasındaki farklılıklara göre değil de, benzerliklere dayanması gerektiği tezi üzerine yükselen yönetim tarzı. Kısaca demokrasi eşitlik ilkesine dayalı yaşam biçimi.

Doğrudan demokrasi olarak bilinen ve siyasal karar alma hakkının, çoğunluk yönetimi usulleri çerçevesinde hareket eden bütün yurttaşlar topluluğu tarafından kullanıldığı yönetim tarzı ya da modeli olarak demokrasi, antik Yunan’da, Atina’da doğmuştur. Bu­nunla birlikte, nüfus artışının bir sonucu olarak ve bilgideki uzmanlaşmadan dolayı, doğrudan demokrasiyi belirleyen koşulları ve yurttaşların siyasi karar sürecine katılı­mı, modern devletlerin siyasal yapılarında gerçekleştirilemez olmuştur.

Bundan dolayı, modern demokrasi temsili demokrasi olarak bilinen ve yurttaşların aynı hakkı kişisel olarak değil, seçtikleri, yurttaş­lara karşı sorumlu olan temsilciler aracılı­ğıyla kullandıkları yönetim tarzı ya da biçi­mi, veya liberal ya da anayasal demokrasi olarak bilinen, bütün yurttaşların ifade ve dini inanç özgürlüğü gibi bazı bireysel ve toplu haklarını güvence altına almak üzere, çoğunluk iktidarının belirli anayasal kısıtla­malar çerçevesi içinde uygulandığı yönetim modeli olarak gelişmiştir. Bu bağlamda, tüm yurttaşların önemli kararlara etkin bir biçim­de katılması anlamında doğrudan olan verilir.

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  (δῆμος, yani dimos, halk zümresi, ahali + κράτος, yani kratia iktidar)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Demokrasi, bence, toplumsal yaşamı yönetebilmek için sadece bazı ilkelerinden faydalanılan insani ilkeler toplamıdır. Çünkü kelimenin geniş anlamı ile hiç bir ülkede böyle bir yönetim biçimi olmadı, olmayacak veya yaptırılmayacaktır. Demokrasiyi bir demo'lar sistemi olarak düşünebilirsiniz. Pek yakında vizyona girecek bir sinema filmi gibi, tanıtımı yapılan fakat hiç bir zaman gösterime girmeyecek bir film. Bir hayal.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  demokrasiyi halkın kendi kendini yönetme biçimi ve yönetim biçimi olarak tanımlayabiliriz.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Demokrasi halkın kendisini yönetmesidir.Seçtiği insanlar ile yönetmek ise ? Demokrasi halkın güçünün uzlaşarak alınan kararlarla uygulanmasıdır. Demokrasi halkın karar organı olmasıdır. Demokrasi halkın belli bölgelerde farklı isteklerinin ,yine kendi kararları ile alınması ve uygulanmasıdır.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  demokrasi bir yönetim biçimidir diyebiliriz.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  demokrasi halkın kendini yönetecek kişiyi seçerek okişinin kendilerini yönetmesine denir

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Demokrasi,halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  demekrasi.farklı degerleri eylimleri inançları terchleri ve hayat tarzı farklı olan bireylerin gurupların kesilerin birarada barış içerisinde yaşamasını mümkün kılan sistemdir

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Demokrasiyi kısaca 'Halkın kendi kendini yönetme biçimi' olarak tanımlaya biliriz.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Vatandaşların,benim de sözüm geçiyor zannını sağlamaya yönelik yönetim biçimidir.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  demokrasi farklı görüşlerin bir arada bulunması koşuluyla çoğulculuğa dayalı,kişilerin eşit statüde yer aldıkları yönetim biçimidir...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  demokrasi halkın kendisi yönetmesidir

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  evet çünkü demokrasi insanin hayatında var

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Demokrasi Nedir
Demokrasi nedir