demokratik

Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Yunanca demokratia (δῆμος, yani demos, halk zümresi, ahali + κράτος, yani kratia iktidar) sözcüğünden türemiştir. Türkçe'ye, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiştir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen, üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve bazı diğer sivil

Demokratik

Demokratik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Demokrasi

demokratik

demokrasiye uygun, elerkil.

demokratik

Osmanlıca demokratik kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Demokrasiye uygun.

demokratik

Türkçe demokratik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. democratic, pertaining to a democracy, pertaining to democratic principles

demokratik

Türkçe demokratik kelimesinin Fransızca karşılığı.
démocratique

demokratik

Türkçe demokratik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. demokratisch

İlgili konuları ara

Yanıtlar