demokratik

Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Yunanca demokratia (δῆμος, yani demos, halk zümresi, ahali + κράτος, yani kratia iktidar) sözcüğünden türemiştir. Türkçe'ye, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiştir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen, üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve bazı diğer sivil...

DEMOKRATIK (türkçe) anlamı
1. Fr. Demokrasiye uygun.
DEMOKRATIK (türkçe) anlamı
2. demokrasiye uygun
3. elerkil
DEMOKRATIK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. democratic
2. pertaining to a democracy
3. pertaining to democratic principles,
DEMOKRATIK (türkçe) fransızcası
1. démocratique
DEMOKRATIK (türkçe) almancası
1. adj. demokratisch

Demokratik hakkında bilgiler

demokratik ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Demokrasi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Demokratik Alman Cumhuriyeti

Doğu Almanya, Demokratik Almanya ya da resmî adıyla Alman Demokratik Cumhuriyeti, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet kontrolü altındaki bölgede kurulan sosyalist cumhuriyet (1949-1990).

Demokratik Parti

Demokratik Parti Türkiye'de kurulan siyasi partilerden. 1970 yılı bütçe görüşmeleri sırasında bazı milletvekillerinin kendi partileri aleyhinde rey vermesi ile Adalet Partisi içindeki ayrılık tamamen su yüzüne çıkmıştı. Partiden ayrılan milletvekilleri ve senatörler Ferruh ...

Demokratik Sosyalizm

Sosyalizmi hedeflemekle birlikte, ihtilalci komünizmden, meşru yönetim sürecini sadakatle takip etmek ve liberal kapitalizmden sosyalizme barış içinde geçişi amaçlarken, bireyin öz­gürlüğünü her şeyin üzerinde tutmak bakı­mından farklılık gösteren antikapitalist fel­sefe ...

Demokratik Sol Parti

Demokratik Sol Parti Yasaklı yıllar 12 Eylül müdahalesi'nin ardından Bülent Ecevit de Süleyman Demirel gibi 10 yıllık siyasi yasaklı bir politikacıydı. 1987'de Özal ile Demirel arasında sert polemiklere yol açan referandumda siyasi yasaklar kaldırılınca, 1985'te kurulan ...

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Orta Afrika, Angola'nın kuzeydoğusunda yer alır.

Demokratik Ermeni Cumhuriyeti

Demokratik Ermeni Cumhuriyeti veya (DRA; Armenian: Դեմոկրատական Հայաստանի ...

Demokratik Almanya Cumhuriyeti

Demokratik Alman Cumhuriyeti (DAC) (Almanca: Deutsche Demokratische Republik (DDR), İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet kontrolü altındaki bölgede kurulan sosyalist cumhuriyet (1949-1990). "Doğu Almanya" olarak da bilinir.

Alman Demokratik Cumhuriyeti

Doğu Almanya, Demokratik Almanya ya da resmî adıyla Alman Demokratik Cumhuriyeti, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet kontrolü altındaki bölgede kurulan sosyalist cumhuriyet (1949-1990).

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti veya Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (Azerice: Azərbaycan Demokratik Respublikası), Doğu Kafkasya'da yerleşmiş ve yüzölçümü 113.892 kilometrekare olan, Müslüman ve Türk toplumlarında kurulan ilk laik ve demokratik devlet. Nüfusu 2 milyon kişiye ulaşan ...

Demokratik Almanya Ulusal Marşı

Auferstanden aus Ruinen (Türkçesi:Yıkıntılardan Doğmak); Müziği Hans Eisler´e, sözleri Johannes R. Becher´e ait olan Demokratik Almanya Cumhuriyeti´nin milli marşı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan bir ülkedir. 1971 ile 1997 yılları arasında Zaire olarak varlığını sürdüren ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Uganda, Ruanda, ...

Demokratik Parti, ABD

Demokratik Parti, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki büyük partiden biri. Diğeri Cumhuriyetçi Parti'dir.

Demokratik Parti (ABD)

Demokratik Parti, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki büyük partiden biri. Diğeri Cumhuriyetçi Parti'dir.