Demoralize

Demoralize

1. anlamı moralini boz.
2. anlamı cesaretini kırmak. moralini bozmak. ahlaksızlaştırmak.

Demoralize

Demoralize İngilizce anlamı ve tanımı

Demoralize anlamları

  1. (v. t.) To corrupt or undermine in morals; to destroy or lessen the effect of moral principles on; to render corrupt or untrustworthy in morals, in discipline, in courage, spirit, etc.; to weaken in spirit or efficiency.

Demoralize tanım:

Kelime: de·mor·al·ize
Söyleniş: di-'mor-&-"lIz, "dE-, -'mär-
İşlev: transitive verb
1 : to corrupt the morals of
2 a : to weaken the morale of : DISCOURAGE, DISPIRIT b : to upset or destroy the normal functioning of c : to throw into disorder
- de·mor·al·iza·tion /di-"mor-&-l&-'zA-sh&n, "dE-, -"mär-/ noun
- de·mor·al·iz·er /di-'mor-&-"lI-z&r, "dE-, -'mär-/ noun
- de·mor·al·iz·ing·ly /-zi[ng]-lE/ adverb

Demoralize ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Corrupt, Debase, Debauch, Deject, Deprave, Depress, Dismay, Dispirit, Misdirect, Pervert, Profane, Subvert, Vitiate,

Demoralize ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Elate, Intoxicate, Uplift,

Demoralize

İngilizce Demoralize kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[demoralize (Amer.) ] v. desmoralizar, depravar; ser desmoralizante

Demoralize

İngilizce Demoralize kelimesinin Fransızca karşılığı.
[demoralize (Amer.) ] v. démoraliser, être découragé, avoir le moral à zéro, perdre espoir; corrompre, rendre immoral

Demoralize

İngilizce Demoralize kelimesinin Almanca karşılığı.
Amer.) ] v. demoralisieren, Moral erniedrigen

Demoralize

İngilizce Demoralize kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[demoralize (Amer.) ] v. demoralizzare, scoraggiare; corrompere, depravare

Demoralize

İngilizce Demoralize kelimesinin Portekizce karşılığı.
[demoralize (Amer.) ] v. desmoralizar, humilhar; pervertar

Demoralize

[demoralize (Amer.) ] f. moralini bozmak; ahlâkını bozmak; ayartmak; cesaretini kırmak

Demoralize

İngilizce Demoralize kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
[demoralize (Amer.) ] ww. ontmoedigen

Demoralize

[demoralize (Amer.) ] v. cause despair, lower morale; corrupt morals (also demoralise)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Akıncı
1 yıl önce

dönüşmüştür. Savaşta onların ana rolü ön saflarda yer alarak düşmanı demoralize etmek ve bu amaçla gerilla taktiklerini kullanarak düşman birliklerini...

Valmy Muharebesi
4 yıl önce

halinde yayıldı. Sözün etkisi, Prusya ordusunda çok büyük etkisi oldu. ordu demoralize olup, doğuya doğru geri çekilmeye başladı. General Ferdinand da savaş...

Yüz Gün Taarruzu
2 yıl önce

merkez kuvvetlerine yaptığı bir dizi saldırıdır. Saldırılar Alman ordusunu demoralize olmasına yol açmış ve moral çöküntüsü yaşayan Alman ordusu kenara çekilmesine...

Volkssturm
1 yıl önce

üniformaları da bulunmaktaydı. Bu görüntü aynı zamanda Alman halkını demoralize ediyordu. Alman ordusunda Polonya, Belçika ve Fransa gibi işgal edilen...

1974 FIFA Dünya Kupası Finali
4 yıl önce

yapılan toplam 33 faulün, 23'ü Hollandalılara aitti. Devre arasından önce demoralize olan Hollanda, ikinci yarıya Rensenbrink-Van de Kerkhof değişikliğiyle...

Musa Çelebi
1 yıl önce

gücendirmişti. Birçoğu ona destek vermekten ayrılmış ve diğerleri ise demoralize olmuşlardı. Her ne sebeple olursa olsun Edirne'deki Süleyman Çelebi güçleri...

Grigori Şelihov
1 yıl önce

dönmemek üzere Rusya'ya geri döndüğünde Kodiak Supikleri kırıp geçirilmiş ve demoralize olmuş, Rus kontrolü böylece sağlamlaşmıştır. Şelihov kurduğu bu kürk ticareti...

Üçüncü Ağrı Harekâtı
4 yıl önce

bombalıyordu. Ihsan Nuri Paşa'ya göre. Türk uçakları üstünlüğü isyancıların demoralize olmasına ve buna bağlı olarak da teslim olmasına neden oldu. Ayaklanma...