Alm. Experiment (n), Versuch (m), Probe (f), Fr. Essiai (m), experience (f), İng. Test, Experiment. Bir gerçeğin veya ileri sürülen bir fikrin doğruluk derecesinin veya yanlışlarının bulunması için yapılan araştırmalar. Denemelerin sâhası oldukça geniştir. Tarımda (meselâ tohumun filizlenme gücünün tesbiti için), havacılıkta (meselâ paraşütle atlama denemeleri), kuyumculukta (mâdenî paraların ayarının tesbiti için) vs. maksada göre denemeler yapılır.

DENEME (türkçe) anlamı
1. 1 . Denemek işi
2. sınama
3. deneyim
4. tecrübe
5. Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için
6. ilk deneme fabrikayı birbirine kattı.- H. Taner.
7. 2 . sıfatSon biçimini bulmamış
8. taslak durumunda olan.
9. 3 . edebiyatHerhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü:
10. Öykülerimde
11. denemelerimde beni yazmaya iten yüreğimin taşmasıdır.- N. Cumalı.
DENEME (türkçe) anlamı
12. denemek eylemi
13. sınama
14. tecrübe
15. herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düzyazı türü.bir şeyin
16. bir kimsenin niteliklerini sınamak için yapılan işlem
17. son biçimini bulmamış
18. taslak durumunda yapıt.sonuçtan emin olmadan yapılan girişim
19. özel bir alanda
20. yeni başlayan bir kimsenin ilk ürünü.
DENEME (türkçe) ingilizcesi
1. adj. crack
2. test
3. testing
4. trial
5. pilotn. trial
6. testing
7. test
8. experimentation
9. experiment
10. shot
11. try
12. try out
13. assay
14. bash
15. dissertation
16. effort
17. essay
18. fling
19. go
20. practice
21. probation
22. proof
23. proving
24. study
25. tentative
26. touch
27. whack
28. workout
DENEME (türkçe) fransızcası
1. épreuve [la]
2. expérience [la]
3. esquisse [la]
4. essai [le]
DENEME (türkçe) almancası
1. n. Anprobe
2. Bestrebung
3. Durchprüfung
4. Essay
5. Probe
6. Prüfung
7. Versuch
8. Versuchung

Deneme hakkında detaylı bilgi

Deneme Almanca; Experiment (n), Versuch (m), Probe (f), Fransızca; Essiai (m), experience (f), İngilizce; Test, Experiment), bir gerçeğin veya ileri sürülen bir fikrin doğruluk derecesinin veya yanlışlarının bulunması için yapılan araştırmalar. Denemelerin sahası oldukça geniştir. Tarımda (mesela tohumun filizlenme gücünün tesbiti için), havacılıkta (mesela paraşütle atlama denemeleri), kuyumculukta (madeni paraların ayarının tesbiti için) vs. maksada göre denemeler yapılır.

Modern ilim anlayışının üç temel unsurlarından biri olan deneme (tecrübe), Müslüman fen alimlerinin asırlar evvelinden bildikleri ve uyguladıkları bir husustur. Çünkü İslam dini tecrübe ve denemeye önem veren bir dindir. Asr-ı saadette yaşanan şu hadise tecrübe etmenin yalnız ilim konularına değil, sanat, ziraat, ticaret gibi günlük hayatın her cephesine önemli bir unsur olarak gitmesini sağlamıştır.

Teknoloji denemeleri

  • 1. Bir cismin zorlanmalara karşı koyma, esneme, vb. gibi yeteneklerinin anlaşılması için yapılan fiziksel veya kimyasal işlem.
  • 2. Bir makinanın kullanış özelliklerinin veya yapısının kontrol edilmesi için yapılan işlem.


Kontrol denemeleri

Malzemeler üzerinde yapılan bu denemeler onların şartnameye uygun olup olmadıklarının veya kendilerine bazı özel, termik işlemlerin uygulanmasından sonra istenilen özellikleri kazanıp kazanmadıklarının anlaşılması için yapılır.

Araştırma denemeleri

Malzemeleri değişikliklere uğratarak onlara daha iyi özellikler kazandırmak maksadıyla laboratuvarda yapılan denemelerdir.

Öğretici metin türü olana "Deneme"

Denemeler özel görüş ve düşünceleri kesin kurallara varmadan iddiasız, söyleşi havası içinde anlatan metinlerdir. Her türlü konuda yazılabilir. Düşündürürken öğretici olmasından ve yazarın içtenliğinden gücünü alır. Ufuk açıcı özelliğe sahiptir. Denemelerde, felsefi, sosyolojik, ilmi, tarihi temalar ve olaylar bireysel dilin sağladığı rahat ve duygu yönü olan söyleyişle anlatılır. Deneme metinleri; öğretici ve eleştirel deneme, felsefi ve sosyal konularda bireysel düşünceyi ifade eden deneme olarak gruplanır.

Şarkı Sözleri

Norm tarafından söylenen Deneme adlı şarkının sözleri.

yaşamak benim için anlamsız
bi de cenneti görelim dedim o da olanaksız.
ruhum bunu kabul etmedi yine
zindanlara vurdu bedenimi kansız.
ölmeyi denedim ve de beceremedim
sonu gelmedi her gece yeniden denedim
tırnaklarımıda çektim ve de tüm bedenimi kestim ben bu gece.
topraklara sığmaz bu beden ve de hiç bi kefen kabul etmez beni bilirim
gömsen bile beni yine dolunayda hortlar ve de yeniden dirilirim
öldüm ve de geri döndüm yıldızların arasına girdim
birden söndüm geçmişime de çok sövdüm
bu gece cesedimi tam dört parçaya böldüm.
ruh ve beden kollektif kalamadı
bir bedende tek nedende bir bütün olamadı.
bulamadı doğruyu kendine sunamadı
yalnızca kalemim buna gözyaşlarımıda silemedi
nefesimi kesemedi laneti göremedi gafleti bilemedi
yaşamayı bilemedi kendine gelemedi ve de beni sevemedi ruhum..
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Deneme Tahtası

Mehmet AYDOĞMUŞ

Deneme Türü

Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür. Deneme yazarı görüşlerini aktarırken samimi bir dil kullanır. Kendi diliyle konuşuyormuş gibi bir hava içindedir.

Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi

Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi 1955 yılında Ankaranın Bahçelievler semtinde öğretime açılmıştır. Uzun yıllardan beri ortaokul ve liselerimizin dondurulmuş ve hayati olmayan müfredat programları yerine öğrencilerin yaşamlarında gerekli bilgi ve becerileri kazandıracak, ...

Deneme (edebiyat)

Deneme, bir yazarın belli bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini anlattığı metinlere denir. Bu tür ilk yazıları 16. yüzyılda Fransız yazar Michel de Montaigne yazdı ve ``Essais`` (``Denemeler``) adıyla yayımladı. Bugün birçok ülkede ilgiyle okunan edebiyat ...

Vedat Günyol Deneme Ödülü

Ünlü Deneme yazarı Vedat Günyol anısına düzenlenen deneme ödülü. İMEV (İstanbul Marmara Eğitim Vakfı), Marmara Eğitim Kurumları ve Maltepe Üniversitesi tarafından kurulmuştur. İlki 2005 yılında Nermi Uygur`a verilmiştir.

Deneme Yanılma Yöntemi

Deneme yanılma yöntemi, bir uygulamayı teoride kalmayarak uygulamada deneyerek yapıp sonucunda ortaya çıkacak başarılı ve başarısız sonuçları bizzat gözlemleyerek bir sonuca ulaşma yöntemi olarak adlandırılabilir.

Ankara Deneme Sahnesi

Ankara Deneme Sahnesi (ADS) Ankara`da yerleşik olan Türkiye`nin en eski amatör tiyatro topluluğudur.

Disjecta (Beckett Deneme)

Disjecta: Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment (Disjecta: Çeşitli Yazılar ve Bir Dramatik Parça) Samuel Beckett'in kariyeri boyunca yazdığı, daha önceden toplu hâlde basılmamış yazılarından oluşan bir derlemedir. Derlemenin başlığı genelde yazılı yapıtlar için ...

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Deneme Sahnesi

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Deneme Sahnesi, İstanbul'da yerleşik bir tiyatro topluluğudur.

Proust (Beckett Deneme)

''Proust'', bir estetik ve epistemolojik manifestodur ve sözde konusundan çok Beckett'ın etkilendikleri ve kaygıları hakkındadır.

Trinity (nükleer Deneme)

Trinity, bir nükleer silah için yapılmış ilk nükleer test teknolojisidir. 16 Temmuz 1945 yılında New Mexico'daki Socorro'nın 56 km kadar güneydoğusunda şu an üzerinde komuta merkezi Alamogordo'da bulunan White Sands Missile Range'in bulunduğu yerde yapılmıştır. Trinity bir iç ...

Kazancı Yokuşu (deneme)

Kazancı Yokuşu, Ferhan Şensoy'un ilk kitabı (Nisan 1978).

Crack

(ing.) çatlatmak