Deneme

Kısaca: Alm. Experiment (n), Versuch (m), Probe (f), Fr. Essiai (m), experience (f), İng. Test, Experiment. Bir gerçeğin veya ileri sürülen bir fikrin doğruluk derecesinin veya yanlışlarının bulunması için yapılan araştırmalar. Denemelerin sâhası oldukça geniştir. Tarımda (meselâ tohumun filizlenme gücünün tesbiti için), havacılıkta (meselâ paraşütle atlama denemeleri), kuyumculukta (mâdenî paraların ayarının tesbiti için) vs. maksada göre denemeler yapılır. ...devamı ☟

Deneme Almanca; Experiment(n), Versuch(m), Probe(f), Fransızca; Essiai(m), experience(f), İngilizce; Test, Experiment), bir gerçeğin veya ileri sürülen bir fikrin doğruluk derecesinin veya yanlışlarının bulunması için yapılan araştırmalar. Denemelerin sahası oldukça geniştir. Tarımda (mesela tohumun filizlenme gücünün tesbiti için), havacılıkta (mesela paraşütle atlama denemeleri), kuyumculukta (madeni paraların ayarının tesbiti için) vs. maksada göre denemeler yapılır.

Modern ilim anlayışının üç temel unsurlarından biri olan deneme (tecrübe), Müslüman fen alimlerinin asırlar evvelinden bildikleri ve uyguladıkları bir husustur. Çünkü İslam dini tecrübe ve denemeye önem veren bir dindir. Asr-ı saadette yaşanan şu hadise tecrübe etmenin yalnız ilim konularına değil, sanat, ziraat, ticaret gibi günlük hayatın her cephesine önemli bir unsur olarak gitmesini sağlamıştır.

Teknoloji denemeleri

  • 1. Bir cismin zorlanmalara karşı koyma, esneme, vb. gibi yeteneklerinin anlaşılması için yapılan fiziksel veya kimyasal işlem.
  • 2. Bir makinanın kullanış özelliklerinin veya yapısının kontrol edilmesi için yapılan işlem.


Kontrol denemeleri

Malzemeler üzerinde yapılan bu denemeler onların şartnameye uygun olup olmadıklarının veya kendilerine bazı özel, termik işlemlerin uygulanmasından sonra istenilen özellikleri kazanıp kazanmadıklarının anlaşılması için yapılır.

Araştırma denemeleri

Malzemeleri değişikliklere uğratarak onlara daha iyi özellikler kazandırmak maksadıyla laboratuvarda yapılan denemelerdir.

Öğretici metin türü olana "Deneme"

Denemeler özel görüş ve düşünceleri kesin kurallara varmadan iddiasız, söyleşi havası içinde anlatan metinlerdir. Her türlü konuda yazılabilir. Düşündürürken öğretici olmasından ve yazarın içtenliğinden gücünü alır. Ufuk açıcı özelliğe sahiptir. Denemelerde, felsefi, sosyolojik, ilmi, tarihi temalar ve olaylar bireysel dilin sağladığı rahat ve duygu yönü olan söyleyişle anlatılır. Deneme metinleri; öğretici ve eleştirel deneme, felsefi ve sosyal konularda bireysel düşünceyi ifade eden deneme olarak gruplanır.

Deneme

1 . Denemek işi, sınama, deneyim, tecrübe:
"Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için, ilk deneme fabrikayı birbirine kattı."- H. Taner.
2 . sıfatSon biçimini bulmamış, taslak durumunda olan.
3 . edebiyatHerhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü:
"Öykülerimde, denemelerimde beni yazmaya iten yüreğimin taşmasıdır."- N. Cumalı.

Deneme

Türkçe Deneme kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. crack, test, testing, trial, pilot n. trial, testing, test, experimentation, experiment, shot, try, try out, assay, bash, dissertation, effort, essay, fling, go, practice, probation, proof, proving, study, tentative, touch, whack, workout

Deneme

denemek eylemi, sınama, tecrübe; herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düzyazı türü. bir şeyin, bir kimsenin niteliklerini sınamak için yapılan işlem; son biçimini bulmamış, taslak durumunda yapıt. sonuçtan emin olmadan yapılan girişim; özel bir alanda, yeni başlayan bir kimsenin ilk ürünü.

Deneme

Türkçe Deneme kelimesinin Fransızca karşılığı.
épreuve [la], expérience [la], esquisse [la], essai [le]

Deneme

Türkçe Deneme kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Anprobe, Bestrebung, Durchprüfung, Essay, Probe, Prüfung, Versuch, Versuchung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Deneme (edebiyat)
3 yıl önce

gerekir. Bir deneme için her zaman, okurun ilgisini çekecek ve denemeyi sonuna kadar okunmasını sağlayacak bir giriş cümlesi çok önemlidir. Deneme, aynı ölçüde...

Deneme (edebiyat), Ahmed Hamdi Tanpınar, Cemal Süreya, Edgar Allan Poe, Falih Rıfkı Atay, Fethi Naci, Henry David Thoreau, Melih Cevdet Anday, Memet Fuat, Michel de Montaigne, Nurullah Ataç
Ankara Deneme Sahnesi
3 yıl önce

Ankara Deneme Sahnesi (ADS) Ankara'da yerleşik olan Türkiye'nin en eski amatör tiyatro topluluğudur. 1 Mart 1956'da Tiyatro Sevenler Gençlik Cemiyeti adıyla...

Ankara Deneme Sahnesi, Cimri, Erkan Yücel, Erol Kardeseci, Güngör Dilmen, Yılmaz Onay, Zafer Ergin, í–zdemir Nutku, Benerci Kendini Niçin í–ldürdü?, Ana Britannica, Meydan Larousse
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Deneme Sahnesi
6 yıl önce

Merkezi Deneme Sahnesi, İstanbul'da yerleşik bir tiyatro topluluğudur. Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde 1970 yılında etkinliklerine başlayan Deneme Sahnesi...

Philadelphia deneyi
3 yıl önce

York limanından ayrılmadı. 1943'ün Ekim ayında gemi Bahamalar'a doğru ilk deneme seferine çıkmıştı. Eldridge gemisinde görev yapanların da üyesi olduğu bir...

Philadelphia Deneyi, 1920, 1930, 1943, 1955, 1957, 1977, 1978, 1979, 1983, 1984
Trinity (nükleer deneme)
3 yıl önce

denemeden birkaç hafta sonra Japonya'daki Nagasaki'ye atılmıştır. Trinity patlamasının gücü 20 kiloton TNT'nin oluşturduğu şiddete eştir ve bu deneme...

Disjecta (Beckett deneme)
6 yıl önce

adlı yapıtının ilk versiyonu hakkında Beckett'in tanınmış denemesini de içerir. Bazı denemeler yazıldığı özgün dille yayımlanmıştır. Ruby Cohn'in önsözü...

Michelson-Morley deneyi
6 yıl önce

Michelson–Morley deneyi, fizik tarihinin en önemli ve ünlü deneylerinden biridir. 1887'de Albert Michelson ve Edward Morley tarafından Case Western Reserve...

ATLAS deneyi
3 yıl önce

Diğerleri CMS deneyi, LHCb deneyi, LHCf deneyi Alice deneyi ve Totem deneyidir. ATLAS ve CMS genel amaçlı, LHCb b-fiziği üzerine, LHCf deneyi astroparçacıklar...

ATLAS deneyi, 2007, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, CERN, Fizik, LHC, Taslak, Alice deneyi, Totem deneyi, LHCb deneyi, CMS deneyi