Alm. Experiment (n), Versuch (m), Probe (f), Fr. Essiai (m), experience (f), İng. Test, Experiment. Bir gerçeğin veya ileri sürülen bir fikrin doğruluk derecesinin veya yanlışlarının bulunması için yapılan araştırmalar. Denemelerin sâhası oldukça geniştir. Tarımda (meselâ tohumun filizlenme gücünün tesbiti için), havacılıkta (meselâ paraşütle atlama denemeleri), kuyumculukta (mâdenî paraların ayarının tesbiti için) vs. maksada göre denemeler yapılır.

Deneme

Deneme Almanca; Experiment(n), Versuch(m), Probe(f), Fransızca; Essiai(m), experience(f), İngilizce; Test, Experiment), bir gerçeğin veya ileri sürülen bir fikrin doğruluk derecesinin veya yanlışlarının bulunması için yapılan araştırmalar. Denemelerin sahası oldukça geniştir. Tarımda (mesela tohumun filizlenme gücünün tesbiti için), havacılıkta (mesela paraşütle atlama denemeleri), kuyumculukta (madeni paraların ayarının tesbiti için) vs. maksada göre denemeler yapılır.

Modern ilim anlayışının üç temel unsurlarından biri olan deneme (tecrübe), Müslüman fen alimlerinin asırlar evvelinden bildikleri ve uyguladıkları bir husustur. Çünkü İslam dini tecrübe ve denemeye önem veren bir dindir. Asr-ı saadette yaşanan şu hadise tecrübe etmenin yalnız ilim konularına değil, sanat, ziraat, ticaret gibi günlük hayatın her cephesine önemli bir unsur olarak gitmesini sağlamıştır.

Teknoloji denemeleri

  • 1. Bir cismin zorlanmalara karşı koyma, esneme, vb. gibi yeteneklerinin anlaşılması için yapılan fiziksel veya kimyasal işlem.
  • 2. Bir makinanın kullanış özelliklerinin veya yapısının kontrol edilmesi için yapılan işlem.


Kontrol denemeleri

Malzemeler üzerinde yapılan bu denemeler onların şartnameye uygun olup olmadıklarının veya kendilerine bazı özel, termik işlemlerin uygulanmasından sonra istenilen özellikleri kazanıp kazanmadıklarının anlaşılması için yapılır.

Araştırma denemeleri

Malzemeleri değişikliklere uğratarak onlara daha iyi özellikler kazandırmak maksadıyla laboratuvarda yapılan denemelerdir.

Öğretici metin türü olana "Deneme"

Denemeler özel görüş ve düşünceleri kesin kurallara varmadan iddiasız, söyleşi havası içinde anlatan metinlerdir. Her türlü konuda yazılabilir. Düşündürürken öğretici olmasından ve yazarın içtenliğinden gücünü alır. Ufuk açıcı özelliğe sahiptir. Denemelerde, felsefi, sosyolojik, ilmi, tarihi temalar ve olaylar bireysel dilin sağladığı rahat ve duygu yönü olan söyleyişle anlatılır. Deneme metinleri; öğretici ve eleştirel deneme, felsefi ve sosyal konularda bireysel düşünceyi ifade eden deneme olarak gruplanır.

Deneme

1 . Denemek işi, sınama, deneyim, tecrübe:
"Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için, ilk deneme fabrikayı birbirine kattı."- H. Taner.
2 . sıfatSon biçimini bulmamış, taslak durumunda olan.
3 . edebiyatHerhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü:
"Öykülerimde, denemelerimde beni yazmaya iten yüreğimin taşmasıdır."- N. Cumalı.

Deneme

denemek eylemi, sınama, tecrübe; herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düzyazı türü. bir şeyin, bir kimsenin niteliklerini sınamak için yapılan işlem; son biçimini bulmamış, taslak durumunda yapıt. sonuçtan emin olmadan yapılan girişim; özel bir alanda, yeni başlayan bir kimsenin ilk ürünü.

Deneme

Türkçe Deneme kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. crack, test, testing, trial, pilot n. trial, testing, test, experimentation, experiment, shot, try, try out, assay, bash, dissertation, effort, essay, fling, go, practice, probation, proof, proving, study, tentative, touch, whack, workout

Deneme

Türkçe Deneme kelimesinin Fransızca karşılığı.
épreuve [la], expérience [la], esquisse [la], essai [le]

Deneme

Türkçe Deneme kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Anprobe, Bestrebung, Durchprüfung, Essay, Probe, Prüfung, Versuch, Versuchung

Deneme (Norm) sözleri

Norm tarafından albümünde söylenen Deneme adlı şarkının sözleri.

Yaşamak benim için anlamsız
Bi de cenneti görelim dedim o da olanaksız.
Ruhum bunu kabul etmedi yine
Zindanlara vurdu bedenimi kansız.
Ölmeyi denedim ve de beceremedim
Sonu gelmedi her gece yeniden denedim
Tırnaklarımıda çektim ve de tüm bedenimi kestim ben bu gece.
Topraklara sığmaz bu beden ve de hiç bi kefen kabul etmez beni bilirim
Gömsen bile beni yine dolunayda hortlar ve de yeniden dirilirim
Öldüm ve de geri döndüm yıldızların arasına girdim
Birden söndüm geçmişime de çok sövdüm
Bu gece cesedimi tam dört parçaya böldüm.
Ruh ve beden kollektif kalamadı
Bir bedende tek nedende bir bütün olamadı.
Bulamadı doğruyu kendine sunamadı
Yalnızca kalemim buna gözyaşlarımıda silemedi
Nefesimi kesemedi laneti göremedi gafleti bilemedi
Yaşamayı bilemedi kendine gelemedi ve de beni sevemedi ruhum..

İlgili konuları ara

Yanıtlar