denetlemek

Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek.

denetlemek

Türkçe denetlemek kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. check, control, audit, inspect, examine, supervise, superintend, oversee

denetlemek

Türkçe denetlemek kelimesinin Fransızca karşılığı.
contrôler, censurer, vérifier, (gemi\uçak) arraisonner

denetlemek

Türkçe denetlemek kelimesinin Almanca karşılığı.
v. besichtigen, durchsehen, inspizieren, kontrollieren, nachsehen, revidieren, überprüfen

Yanıtlar