Deniz Alakargas��

Garrulus

Garrulus, kargagiller (Corvidae) familyasından Eski Dünya'da yaşayan üç alakarga türünü içeren kuş cinsi. Bu cinste yer alan türler önceleri Corvus cinsinde sınıflandırılıyordu.

Cyanocitta

Cyanocitta, kargagiller (Corvidae) familyasından Yeni Dünya'da yaşayan iki alakarga türünü içeren karga cinsi.

Deniz Alakargası

Coraciidae (Gökkuzgunugiller)

kıyı

Kıyı Büyük su kütlesinin, kara ile birleştiği yer. Kıyı genellikle bir deniz veya okyanusu sınırlayan kara parçasına denir. Akdeniz kıyısı, Atlantik kıyısı gibi. Küçük su kütlelerini sınırlayan kara parçasına ise sahil denir. Ancak, günümüzde yaygın olara...

koy

Koy Denizlerin karaların içine doğru yaptığı küçük girintilere sığ yerlerdir. Fırtınalı havalarda deniz taşıtlarına sığınak olurlarlar. Çok büyük koylara "Golf" denir.

alakarga

Alakarga, kargagiller (Corvidae) familyasından saksağan dışında ortaboylu alaca renkli karga türlerinin ortak adı. Monofiletik olmayan 10 karga cinsini kapsar: Aphelocoma, Calocitta, Cyanocitta, Cyanocorax, Cyanolyca, Garrulus, Gymnorhinus, Perisoreus, Po...

Mavi alakarga

Mavi alakarga (Cyanocitta cristata), kargagiller (Corvidae) familyasından genelde Kuzey Amerika'da bulunan bir alakarga türü.

İskele (gemi)

Perisoreus canadensis

''Perisoreus canadensis'', kargagiller familyasından Kuzey Amerika taygalarında yaşayan alakarga türü. Alt türlerinin sayısı 11 dir. Yalnızca insanlar tarafından işgal edilen boreal ve subalpin habitatlarda görülür.

Arjantin Denizi

Arjantin Denizi (İspanyolca: ``Mar Argentino``). Arjantin anakarasında buzullarla kaplı bölgede bulunan bir deniz. Antarktika Yarımadası ve Falkland Adaları`nın denize kıyısı vardır. Güney Okyanusu`na bağlı deniz 1,000,000 km² yüzölçümü ile dünyanın en b...