Denizci kavimler ya da denizci halklar, Tunç Çağının sonlarına doğru, özellikle MÖ 13. yüzyılda Yunan Yarımadası, Anadolu, Suriye, Fenike, Filistin, Kıbrıs ve Mısır'ı işgal eden denizci, savaşçı halklar. Hititler gibi antik dönemin büyük imparatorluklarının yıkılmasından sorumlu tutulurlar.

Denizci kavimler

Denizci kavimler ya da denizci halklar, Tunç Çağının sonlarına doğru, özellikle MÖ 13. yüzyılda Yunan Yarımadası, Anadolu, Suriye, Fenike, Filistin, Kıbrıs ve Mısır'ı işgal eden denizci, savaşçı halklar. Hititler gibi antik dönemin büyük imparatorluklarının yıkılmasından sorumlu tutulurlar. == Ayrıca bakınız == * Deniz Kavimleri Göçü

Yanıtlar