Denizel Izotop Katlar��

Yarı ömür (Bozunum)

Genel olarak, azalmakta olan bir maddenin baştaki miktarın yarısına düşmesi için gereken zaman.(''half life'') Bu zaman T1/2 olarak gösterilir. Birimi zaman birimidir. Yarı ömür kavramı özellikle radyoizotop denilen izotopların tükeniş (bozunum, ''decay''...

izotop

İzotop Atom numarası aynı, fakat atom ağırlıkları farklı olan elementlere verilen ad. Kimyasal özellikleri hemen hemen aynı olduğu için periyotlar cetvelinde aynı yerde bulunan, bu elementlere izotop elementler denir. Tarihçe: 1907’de H.N. Mc Coy ve W....

ununheksiyum izotopları

Nüklit

Nüklit, izotop olarak adlandırılan tek bir kimyasal elementin iki veya daha çok nükleer türlerinden ayrı olarak, hem dengeli (yaklaşık 270) hem de dengesiz (yaklaşık 500) kimyasal elementler olan bütün nükleer türler.

Kaliforniyum izotopları

Kaliforniyum (Cf) sentetik bir elementtir. Diğer sentetik elementler gibi kararlı izotopu yoktur. Sentezlenen ilk izotopu 254Cf'dir. Bilindiği kadarıyla 237Cf ve 256Cf arasında yirmi radyoizotopu ve bir nükleer izomeri (249mCf) bulunmaktadır. En kararlı i...

Röntgenyum

Röntgenyum, 1994 yılında keşfedilen yapay bir elementtir. Atom numarası 111, bağıl atom kütlesi bilinen en uzun ömürlü izotopu için 280`dir ve periyodik cetvelde Rg simgesi ile gösterilir. Geçiş metalleri sınıfına girer, fiziksel özellikleri bilinmemekted...

İzotop seyreltme

İzotop seyreltme analizi, kimyasal maddelerin miktarını belirleme yöntemidir. En basit anlayışıyla, izotop seyreltme yöntemi, analiz edilen numuneye izotopik

İnebolu Evleri

küriyum izotopları

Yarılanma süresi

Yarılanma süresi, bir radyoaktif izotopun miktarının yarıya inmesi için gereken zamandır. Her radyoaktif izotopun kendine özgü belirli bir yarılanma süresi vardır. Genellikle t_1/2 ile gösterilir. Yarılanma süresi maddenin miktarından bağımsız olup yalnız...