Deoksiriboz

Kısaca: Deoksiriboz, veya bilinen adlarıyla D-Deoksiriboz ve 2-deoksiriboz, beş karbon atomu içeren ve aldehit grubu barındıran aldopentozların bir üyesidir. Deoksiriboz, penton riboz şekerinin 2 pozisyonundaki hidroksil grubunun hidrojen ile yer değiştirmesiyle oluşur, yani bu bir oksijen atomunun kaybı ile sonuçlanır. ...devamı ☟

Deoksiriboz
Deoksiriboz

C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı birimlerinden biri olan şeker. Genel adı pentoz olan monosakkarit.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Monosakkarit
3 yıl önce

altı karbonlular heksoz adını alırlar. Pentozlardan riboz (C5H10O5) ve deoksiriboz (C5H10O4) nükleik asitlerin yapısına girer. Hücre zarından difüzyon ile...

Şekerler, Deoksiriboz, Etçil, Fotosentez, Fruktoz, Galaktoz, Glikojen, Glikoz, Karaciğer, Kas, Kolloid
Nükleotit
5 ay önce

birer pirimidindir. Nükleotitlerin pentoz kısmı riboz veya deoksiriboz'dur. Şeker kısmı deoksiriboz ise nükleotidin adının başına 'deoksi' eklenir. Nükleotidin...

Nükleotit, Adenin, Azot, DNA, Genetik, Guanin, Karbon, Nükleik asit, Pirimidin, RNA, Riboz
Ribuloz
4 ay önce

rolü mevcuttur. Ribulozun yapay formu olan sükroribuloz, birçok yapay tatlandırıcıda kullanılmaktadır. Arabinoz Deoksiriboz Liksoz Riboz Ksiloz Ksiluloz...

Riboz
5 ay önce

Riboz molekülünden çıkarılan bir hidroksi grubu, DNA'nın yapısındaki deoksiribozu verir. Fosforilasyon sonucunda, riboz ATP, NADH ve birçok diğer metabolik...

Riboz, ATP, Biyokimya, Karbon, Molekül, Monosakkarit, RNA, Taslak, Şeker
Arabinoz
5 ay önce

Glukozdan arabinoza dönüştürme suretiyle yapılan Wohl işlemi, arabinozun en yaygın elde ediliş yöntemidir. Deoksiriboz Liksoz Riboz Ribuloz Ksiloz Ksiluloz...

Deoksiribonükleotit
4 ay önce

oluşur: Bir azotlu baz (nükleobaz), bir deoksiriboz şekeri ve bir veya daha fazla fosfat grubu. Deoksiribozun ribozdan farkı, 2' konumlu karbonda bir...

Timin
5 ay önce

oluşturabilir. Adenin ile aralarında 2 adet zayıf Hidrojen bağı bulunur. Timin, deoksiriboz ile birleşince bir nükleosit olan timidin'i oluşturur. Timidin, bir,...

Timin, Adenin, Biyokimya, DNA, Deoksiriboz, Nükleik asit, Pirimidin, RNA, Taslak, Urasil, Nükleosit
Liksoz
3 yıl önce

of Mycobacterium phlei/Mycobacterium smegmatis, Biochemistry, 35 (36), 11812-11819, 1996. Abstract Deoksiriboz Arabinoz Riboz Ribuloz Ksiloz Ksiluloz...