Deprave

Deprave

1. anlamı (f). baştan çıkarmak, bozmak, ayartmak. ,xyz ahlaksızlaştır.
2. anlamı ahlaksızlaştırmak.

Deprave

Deprave İngilizce anlamı ve tanımı

Deprave anlamları

  1. (n. t.) To speak ill of; to depreciate; to malign; to revile.
  2. (n. t.) To make bad or worse; to vitiate; to corrupt.

Deprave tanım:

Kelime: de·prave
Söyleniş: di-'prAv
İşlev: transitive verb
Türleri: de·praved; de·prav·ing
Kökeni: Middle English, from Middle French depraver, from Latin depravare to pervert, from de- pravus crooked, bad
1 archaic : to speak ill of : MALIGN
2 : to make bad : CORRUPT; especially : to corrupt morally
synonym see DEBASE
- de·pra·va·tion /"de-pr&-'vA-sh&n, "dE-"prA-/ noun
- de·prave·ment /di-'prAv-m&nt/ noun
- de·prav·er /di-'prA-v&r/ noun

Deprave ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Corrupt, Debase, Debauch, Demoralize, Misdirect, Pervert, Profane, Subvert, Vitiate,

Deprave

İngilizce Deprave kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. depravar, pervertir

Deprave

İngilizce Deprave kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. dépraver, faire des déprédations

Deprave

İngilizce Deprave kelimesinin Almanca karşılığı.
v. verderben, entarten

Deprave

İngilizce Deprave kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. depravare, corrompere

Deprave

İngilizce Deprave kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. depravar, corromper

Deprave

f. ahlâkını bozmak; baştan çıkarmak; ayartmak

Deprave

İspanyolca Deprave kelimesinin İngilizce karşılığı.
[depravar] v. deprave

Deprave

İngilizce Deprave kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. ontaarden; bederven

Deprave

v. corrupt, debauch, lead astray, degenerate
v. deprave; pervert
adj. depraved, perverted, astrictive, degenerate, reprobate, sluttish

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.