Dergah

Kısaca: Dergah kapı önü. Bir iş için herkesin müracaat ettiği umumi kapı. Farsça bir kelime olan dergah, değişik manalarda kullanılmıştır. Allahü tealaya nisbeti mecazidir. Sonuna ilahi eklenerek Dergah-ı ilahi şeklinde de söylenir. Eskiden padişah ve devlet ileri gelenlerinin saraylarına da dergah denilirdi. Özellikle padişahlarınki “dergah-ı ali, dergah-ı mualla (büyük kapı)” gibi hürmet ifadeleri ile söylenirdi. Ayrıca İslam tarihinde tarikat mensubu şeyhlerle, onlara mensup (bağlı)talebele ...devamı ☟

Dergah kapı önü. Bir iş için herkesin müracaat ettiği umumi kapı. Farsça bir kelime olan dergah, değişik manalarda kullanılmıştır. Allahü tealaya nisbeti mecazidir. Sonuna ilahi eklenerek Dergah-ı ilahi şeklinde de söylenir. Eskiden padişah ve devlet ileri gelenlerinin saraylarına da dergah denilirdi. Özellikle padişahlarınki “dergah-ı ali, dergah-ı mualla (büyük kapı)” gibi hürmet ifadeleri ile söylenirdi.

Ayrıca İslam tarihinde tarikat mensubu şeyhlerle, onlara mensup (bağlı)talebelerin ders gördüğü, ikamet etdiği, kaldığı yerlere de dergah denirdi. Dergahlar, bazan bağlı olduğu tarikatlara göre de isimlendirilirdi. Merkezi dergahlar, teferruatlı (geniş, kapsamlı) bölümlere sahipti. Buralarda tasavvuf ilmi, İslam ahlakı öğretildiği gibi, İslamiyet en hassas şekilde yaşanırdı. Medreselerde olduğu gibi talebelere ders de okutulurdu. Tekke de denilen dergahın küçüklerine “zaviye”, büyüklerine ise “asitane” denir (Bkz. Tekke). İslamiyetin öğretilmesinde ve yayılmasında medreselerin yanında dergahlar mühim hizmetler görmüştür. Dergahlar, cami ve medreselerle yanyana, hatta aynı çatı altında bu üçü beraber olarak da bulunmuştur.

Dergahlar, yalnız tasavvuf ilminin yapıldığı yerler değildi. İhtiyaç halinde han, kervansaray hizmetlerini de görürdü (Bkz. Han, Kervansaray). Osmanlılar zamanında hat, edebiyat gibi sanatların teşvik edildiği merkezler olmuştur. Ayrıca, ahi kuruluşları (zaviyeleri) gibi ictimai (sosyal) hayatın düzenlenmesinde ve ticaret ahlakının yerleşmesinde payları büyüktür. Bunlardan başka sınır boylarında kurulanları (ribat), memleket savunması ve emniyeti bakımından önemli hizmetleri yerine getirmişler, buralarda ok atıcılık ve diğer harb eğitimi de yapmışlardır. Kısaca dergahlar, esas vazifelerinden başka, içerisinde bulundukları çevreye ve şartlara göre hizmet vermişlerdir.

misafir - 7 yıl önce
slm ben makedonyadan tuncay ben bir rufai hayraniyim ve dervisiyim mumkunse bana rufai subeleri 40 olduguni aladim ancak onlari bulamadim bana yardimci olacak biri var mi

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tekke
2 yıl önce

"Tarikatlar, Tekkeler, Şeyhler", Mustafa Kara, Dergah Yayınları (2005) Tekkeler ve Zaviyeler, Mustafa Kara, Dergah Yayınları (1999) Din Hayat Sanat Açısından...

Şemsi Baba Dergahı
5 yıl önce

Şemsi Baba Dergahı İzmir’de Yağhaneler semtindedir. Dergahı, Hacı Bektaş Veli halifelerinden” Eğriboz İstefesi göçmenlerinden Feyzullah oğlu Yusuf Şemseddin...

Şemsi Baba Dergahı, Din, Post, Postnişin, Taslak
Süleyman Uludağ
1 yıl önce

Dergah Yay., İstanbul, 2009 ^ Keşfü'l-Mahcûb, Dergah Yay., İstanbul, 1996 ^ Mukaddime, Dergah Yay., İstanbul, 2004 ^ "Doğuş Devrinde Tasavvuf, Dergah...

Gümüşhanevî Dergâhı
5 yıl önce

Camii’nde ilk irşada başlaması sonrasında bu camiinin adı "Gümüşhanevi Dergahı / tekkesi" olarak anılmaya başladı. Gümüşhanevi Tekkesi 1957 yılında yıktırıldı...

Mustafa Necati Karaer
1 yıl önce

Karacaoğlan (Otobiyografi, Dergah Yayınları, İstanbul - 1992) Karacaoğlan (Tercüman, İstanbul - 1992) Kerem ile Aslı (Destan, Dergah Yayınları, Emek Matbaacılık...

Veli Baba Dergahı
5 yıl önce

Veli Baba Dergahı, Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey kasabasındadır. Çevrenin saygın Alevi- Bektaşi ocak ve dergahlarındandır. Veli Baba’nın...

Veli Baba Dergahı, Tarih, Taslak, Veli Baba, Gül Baba
Cerrahilik
2 yıl önce

ve Zaviyeler, Mustafa Kara, Dergah Yayınları, 2013, ISBN 9759954406 Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Mustafa Kara, Dergah Yayınları, 2013, ISBN 9759953379...

Cerrahilik, 1925, 30 Kasım, Abdülmecit, Bahçekapı, Edirnekapı, Eyüp, Fatih, II. Mahmut, III. Ahmet, III. Mustafa
Sibel Eraslan
5 yıl önce

İstanbul 2006) Kadın Sultanlar (2011) Balık ve Tango (Dergah Yayınları, İstanbul 2006) Parçası Benden (Dergah Yayınları, İstanbul 2008) Siret-i Meryem -Cennet...