Derişim

Derişim, çözeltideki çözünen madde miktarı derişim (konsantrasyon) olarak tanımlanır. Derişim, yüzde derişim, molarite, ppt, ppm ve ppb cinsinden ifade edilebilir. Bunlardan başka mol kesri, mol yüzdesi ve molalite gibi derişim tanımları da kullanılabilir.

Derişim

Derişim Alm. Dichtigkeit (f), Fr. Concentration, İng. Concentration. Fizik ve kimyada, bir cismin birim hacim çözeltide çözünmüş olan kütlesi. Derişimin tanımlanmasında farklı birimler kullanılmaktadır. Mesela, yüzde derişim, 100 ml çözeltide çözünmüş maddenin gram miktarını gösterir. Molar derişim ise 1 litre çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısını ifade eder. Molar derişimi 0,1 olan NaOH çözeltisi, litresinde 4 gram NaOH çözünmüş çözeltiyi gösterir. Bir diğer derişim birimi normalitedir. Normalite, 1 litre çözeltide çözünmüş maddenin eşdeğer gram sayısını gösterir. (Bkz. Eşdeğer Ağırlık)

Nükleer mühendislikte izin verilen en büyük derişim, teneffüs edilen havada veya içilen suda bulunan ve değişmez kabul edildiğinde üç ayda teneffüs veya sindirim sisteminin üç aylık sınır dozunun alınmasına yol açan belli bir radyo element derişimini gösterir (metreküpte Curie veya Becquerel olarak ölçülür).

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Derişim

bir cismin birim hacim çözeltide, çözünmüş kütlesi.

Derişim

Concentration

Derişim

Türkçe Derişim kelimesinin İngilizce karşılığı.
concentration

Yanıtlar