Derleme Sözlüğü

Karamat

Karamat - Türk, Çuvaş ve Anadolu halk kültüründe Kabus Cini. Keremet veya Karımıt da denir. "Karav" olarak da bilinir. Kabuslara neden olan ve bunun sonucunda hezeyan ve psikolojik bozukluklar ortaya çıkaran kötücül varlık.

ayakçak

sözlüğe taşı

Korkunç Koleksiyoncu (anlam ayrımı)

* Korkunç Kolleksiyoncu (roman), İngiliz yazar John Fowles'ın 1963 tarihli ilk romanı. (İnkılap ve Aka Yayınevinden çıkan romanın adındaki 'Koleksiyon' kelimesi çift "L" ile yazılmıştır). Roman ayrıca Türkiyede ''Koleksiyoncu'' adıyla da yayımlandı.

Ömer Asım Aksoy

Ömer Asım Aksoy (d. 5 Nisan 1898, Gaziantep - ö.

Ebey

Ebey – Türk ve Altay mitolojisinde Yeryüzü Tanrıçası. Abay veya Apay da denir. Yeryüzünü korur. İskit (Saka) mitolojisindeki Ana Tanrıça Abay ile bağlantılıdır. Aba/Ava sözcüğünün Havva sözcüğüyle ilgili olduğunu öne süren görüşler vardır. Türklerde ebe s...

Ferit Devellioğlu

Ferit Devellioğlu, (1906 - 1985) Türk dilci, sözlük yazarı.

Halay (albüm)

''Halay'', Arif Sağ'ın 1988 yılında çıkardığı solo albümüdür.

Overloaded: The Singles Collection

''Overloaded: The Singles Collection'', İngiliz grup Sugababes'in çeşitli hitlerinden, remixlerinden ve video kliplerinden oluşan toplama albümü. Island Records etiketiyle 13 Kasım 2006 tarihinde yayımlandı.

Unutulan Manşetler

Unutulan Manşetler, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından yayınlanan, büyük boy derleme kitap. Derlemede, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan da önceki gazetelerden bazılarının çok önemli manşetleri, o gazetelerin birinci sayfasının fotoğrafı ile birlikt...

Android Runtime

uygulamaları derleyerek (AOT derlemesi) derleme kullanımını tanıttı. Dalvik yorumlanması ve iz tabanlı JIT derleme ortadan kaldırarak, ART genel yürütme