Derviş Ali, Sivas, Şarkışla, Emlek yöresi halk şairlerindendir. Derviş Ali’nin iki şiirinde 1856 ve 1860 tarihleri geçmektedir.

Derviş Ali

düzenle|Nisan 2007 Derviş Ali: Şarkışla Emlek yöresi halk şairlerinden olan Derviş Ali`nin iki şiirinde 1856 ve 1860 tarihleri geçmektedir. Bu nedenler 19. yüzyılda yaşadığını tahmin ediyoruz. Şiirlerinde Yeniçeriliğin kaldırılışından sonra Anadolu ve Rumeli`deki tekkelerin kapatılmasından duyduğu üzüntüye bir çok sosyal konuyu dile getirmiştir. Oldukça güçlü bir şairdir. Coşkulu sade bir söyleyişi var. İnançlarını ve sevgisini basite düşmeden yalın bir dille söylemiştir. Çağına göre daha duru bir dil kullanmıştır. Şiirlerinden bir örnek aşağıdadır: DEYİŞ

Gönül gel seninle muhabbet edelim, Araya kimseyi alma sevgilim. Ya benim kimim var kime yalvarayım, Kaldır kalbindeki karayı gönül.

Dünya için gül benzini soldurma Halden bilmeyene halin bildirme Tabip olmayana yaran sardırma Azdırırsın bir gün yarayı gönül

Solmazsa dünyada güzeller solmaz, Bu dünya fanidir kimseye kalmaz. Yalan dolan ile sofuluk olmaz, Mümin olan bekler sırayı gönül.

Derviş Ali`m öğüt verir özüne, Gönül lütfeyledi geldi sözüne. Azrail konarsa göğsün düzüne, O zaman görürsün karayı gönül. Ahmet Özdemir`in Halk Şiirinden Seçmeler adlı kitabından alınmiştır.(Bordo Siyah Yayınları İst. 2006 Sayfa 277 ve 452)

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar