Küba'nın güneybatısında, Cabo Cruz'da bulunan bu bölgede merdiven gibi yükselmiş eski deniz dibi katmanları bulunur. Jeolojik değişimleri , günümüzde de süren bu karstik katmanlar, yeraltı ırmaklarını ve mağaraları da içeren kireçtaşından oluşmuş kayalık bir arazi yapısına sahipler.Doğal özellikleri nedeniyle 1999 yılında dünya mirası olarak kabul edildi.

Desembarco del Granma Milli Parkı

Küba'nın güneybatısında, Cabo Cruz'da bulunan bu bölgede merdiven gibi yükselmiş eski deniz dibi katmanları bulunur. Jeolojik değişimleri , günümüzde de süren bu karstik katmanlar, yeraltı ırmaklarını ve mağaraları da içeren kireçtaşından oluşmuş kayalık bir arazi yapısına sahipler. Doğal özellikleri nedeniyle 1999 yılında dünya mirası olarak kabul edildi. Diğer bir adıyla da Desembarco del Granma Ulusal Parkı'dır.    

Yanıtlar