Desiderius Erasmus

Kısaca: Desiderius Erasmus, 1466-1536 yılları arasında yaşamış olan, Kuzey Avrupa Rönesans'ının önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı, hümanist bilgin ve ilahiyatçı. ...devamı ☟

Desiderius Erasmus
Desiderius Erasmus

] Desiderius Erasmus, 1469-1536 yılları arasında yaşamış olan, Kuzey Avrupa Rönesans`ının önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı, hümanist bilgin ve ilahiyatçı.

Yaşamı

Günümüzde, Rönesans`la birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının yaratıcılarından ve en büyük temsilcilerinden biri olarak bilinen Rotterdamlı Erasmus, 1465 yılında Hollanda`nın Rotterdam kentinde doğdu. Bugünkü ortaöğrenimi karşılayan bir öğrenim döneminin ardından Augustin tarikatına girerek rahip oldu. Ancak hiçbir zaman geleneksel anlamda bir rahip olarak etkinlik gösteremedi; kendini daha çok bilime adamak istediği gerekçesiyle, dini makamlardan "cüppe giymeme" iznini aldı. Paris Üniversitesi`ne devam etti. 1499`da İngiltere`ye gittiğinde, john Colet, Thomas More (Morus) gibi aydınlarla tanıştı ve bu dostluklarla ufku daha da genişledi.

Papalığın düşünceler üzerinde kurduğu hegemonyaya karşı çıkarak, gerçek Hıristiyanlık ruhunu antik çağın yalınlığında aradı. Güzel sanatların ve bilimlerin yayılmasını, Avrupa`nın ortak bir sanat ve bilim anlayışının çatısı altında birleşmesini, hümanizmin birinci koşulu saydı. Özgün yapıtlarıyla ve çevirileriyle antik çağ düşüncesinin Avrupa`da yayılmasına çok büyük katkılarda bulundu. Martin Luther`in reformları başladığında, kilisenin yenilenmesi görüşüne katılmakla birlikte, Hıristiyan dünyasının kargaşaya, parçalanmaya sürüklenmesine şiddetle karşı çıktı.

1536`da Basel`de öldüğünde Avrupa`nın düşünce yaşamında papaların bile ziyaretine geldikleri bir kişi olacak kadar saygın bir yer edinmişti.

Deliliğe Övgü (özgün adıyla: Morias enkomion seu laus stultitiae),Erasmus`un canlılığını, geçerliliğini ve çekiciliğini günümüze değin değişmeden koruyabilmiş tek yapıtıdır. Bu küçük kitabın taslağını 1509 yazında, İtalya`dan İngiltere`ye yaptığı yolculuk sırasında çıkaran Erasmus, yazma işini İngiltere`de, dostu Thomas More`nin evine vardıktan kısa süre sonra gerçekleştirdi; kitabı da Thomas More`a adadı. Yapıtını birkaç gün gibi kısacık bir sürede tamamlayan Erasmus, bu arada hiçbir kitaptan yararlanmadı.

Düşünce Yapısı ve Eserleri

Gülmece türündeki yapıta egemen olan iki temel görüş vardır. Bunlardan birine göre gerçek bilgelik, deliliktir. Öteki görüşe göre ise kendini bilge sanmak, gerçek deliliktir. İnsana yeryüzünde yaşama gücü kazandıran şey, gerçek bilge olma niteliğiyle doğrudan doğruya deliliğin kendisidir. Kitapta delilik (stultitia) , kendi kendisine övgüler düzer; bu arada çocuklukta ve yaşlılıkta, aşkta, evlilikte ve dostlukta, politikada ve savaşta, yazında ve bilimde deliliğin nasıl her zaman egemen olduğu gösterilir.

Tüm uğraş alanları, bu arada özellikle din kurumu ve din adamları bu panorama çerçevesinde sergilenir. Deliliği konuşturma kisvesi altında Erasmus, çağının kilisesine ve o kilisenin mensuplarına en acımasız eleştirileri yöneltir. Bu niteliğiyle “Deliliğe Övgü” çağlar boyunca bağnazlığa karşı kaleme alınmış en yetkin düzeydeki başyapıtlardan biri olmuştur. Yapıtın yazılışım izleyen sonraki yüzyıllarda -haklı olarak- düşünce düzeyindeki bağnazlığın her türlüsüne yönelen bir eleştiri diye yorumlanması, belki de bugüne değin koruduğu kalıcılığın baş nedenidir.

Yazınsal açıdan Deliliğe Övgü, Latin ozanı Horatius`un "hakikati gülerek söylemek" ilkesinin belki de en yetkin örneğidir. Biçim açısından Erasmus, yapıtını kaleme alırken daha önce yapıtlarım çevirdiği Lukianos ve Libanios`tan da esinlenmiştir.

Linkfilozof-taslak DEFAULTSORT:Erasmus, Desiderius

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Erasmus Programı
3 yıl önce

sağlamaktadır. Erasmus'a katılabilen ülkeler program ülkeleri ve partner ülkeler olarak iki temel gruba ayrılmıştır. Desiderius Erasmus Kamu diplomasisi...

1466
4 ay önce

Richard'ın yeğeni ve V. Edward'ın kızkardeşi (ö. 1503) 28 Ekim - Desiderius Erasmus, Kuzey Avrupa Rönesansı'nın önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı...

1466, 1386, 13 Aralık, 14. yüzyıl, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1467, 1468
1536
4 ay önce

Henry'nin ikinci karısı olan Anne Boleyn'in kardeşi (d. 1504) 12 Temmuz - Desiderius Erasmus, Kuzey Avrupa Rönesansı'nın önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı...

1536, 15. yüzyıl, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1537, 1538, 1539, 1540
28 Ekim
4 ay önce

yaralandı. 2010 - Gebze - İzmir Otoyolu Projesi'nin temeli atıldı. 1466 - Desiderius Erasmus, Hollandalı yazar ve düşünür (ö. 1536) 1868 - James Brendan Connolly...

28 Ekim, 10 Ekim, 11 Ekim, 12 Ekim, 13 Ekim, 14 Ekim, 1516, 15 Ekim, 1636, 16 Ekim, 1704
12 Temmuz
4 ay önce

futbolcu 1813 - Francisque Bouillier, Fransız filozof. (ö.1899) 1536 - Desiderius Erasmus, Hollandalı yazar ve düşünür (d. 1466) 1804 - Alexander Hamilton,...

Latince deyişler listesi (A-E)
4 ay önce

satmaktır. Bis dat, qui cito dat Hızlı vermek, iki defa vermektir. (Desiderius Erasmus, Adages, 1.8.91) Bis repetita placent Tekrar eden baştan çıkartır...

Latince deyişler listesi (A-E), Latince deyişler listesi (A-E), A posteriori, A priori, Ad fontes, Ad nauseam, Anno domini, Descartes, Ecce homo, Et cetera, Et tu, brute?
Historia Augusta
4 ay önce

bir versiyon (Aldine baskısı) Venedik'te yayınlandı. 1516 ve bunu Desiderius Erasmus tarafından düzenlenen ve Johann Froben tarafından 1518'de Basel'de...

Latince deyişler listesi
4 ay önce

satmaktır. Bis dat, qui cito dat Hızlı vermek, iki defa vermektir. (Desiderius Erasmus, Adages, 1.8.91) Bis repetita placent Tekrar eden baştan çıkartır...

Latince deyişler listesi, A posteriori, A priori, Ad fontes, Ad nauseam, Alberta, Anno domini, Avustralya, Descartes, Ecce homo, Et cetera