Despot Dönem

Despot Dönem, ipnoz (hipnoz) ve telkine dayalı bir trans biçimini kapsayan dönemdir.

Despot Dönem, ipnoz (hipnoz) ve telkine dayalı bir trans biçimini kapsayan dönemdir.

Bu dönemdeki posesyonlarda (bir nevi ayinlerde) şartlandırmalar davul ve vurmalı çalgılara dayalıydı.

Bu dönemdeki translar daha çok tedavi amacı gütmekteydi.

Roma ve Eski Yunanlılarda translar daha çok delilik tedavisi gibi yöntemlerde kullanılmaktaydı.

Birinci kullanım yeri; buluğ çağını yaşayan kızlarda ve savaşın şiddetli anlarındaki "tanrısal delilik" adı verilen durumda. İkinci kullanım yeri; Orgnaik sebebe dayanan zihinsel rahatsızlarda.

Müziğin yeri, uyarı-cevap ilişkilerinde çok önplandadır. Danslarda sürekli olarak müzik kullanılmıştır.

Bu dönemde trans tiyatroya da taşınmıştır. İlk örnekleri Yunan tiyatrosunda görülmüştür.

GözatKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Despot Dönem ilgili konular

 • Yunan

  İyonya "Yunan" kelimesinin kaynağı.
 • Yunan Tarihi

  İlk olarak M.Ö. VII. binyilda yerleşilen, o tarihten başlanarak artarda göç dalgalarına uğrayan Yunanistan topraklarına, M.Ö. II. binyıl ba
 • Antik Çağ felsefesi

  Antik Çağ felsefesi, İ.Ö.700'lü yıllardan başlayıp İ.S.500'lü yıllara, yani Orta Çağ'a kadar uzanan tarihsel dönemdeki felsefe tarihini
 • Johann Joachim Winckelmann

  Yetişme yıllarında eski Yunan kültüründen özellikle de Homeros'tan çok etkilendi.1738'de Halle Üniversitesi'nde ilahiyat, 1741-42'de Jena Ün
 • Despot Dönem

  Despot Dönem, ipnoz (hipnoz) ve telkine dayalı bir trans biçimini kapsayan dönemdir.
 • Posesyon

  Posesyon, bir ruhun, bir bedenle ilişki halinde olması, onu bir süreliğine hakimiyeti altına almasıdır.
 • Thugga

  Thugga veya Dugga (Arapça: دقة‎), Tunus'ta en iyi korunmuş durumdaki Eski Roma kenti. Tebursuk yakınlarında, Kartaca'yla Theveste (bugün Teb
 • Yunan Sanatı

  Yunan sanatı, Yunan kabilelerinin M.Ö. 2000’in başlarında kuzeyden gelerek Yunan yarımadasına yerleşmelerinden, M.
 • Roma Sanatı

  Yaklaşık M.Ö. 100 yılından M.