Destari Mustafa Paşa, Osmanlı Devleti`nde I. Ahmet`in padişahlığı döneminde vezirlik yapmış olan devlet adamı (ö:1614).

Destari Mustafa Paşa

Destari Mustafa Paşa, Osmanlı Devleti`nde I. Ahmet`in padişahlığı döneminde vezirlik yapmış olan devlet adamı (ö:1614).

Destari Mustafa Paşa, birçok dönemdaşı devlet adamı gibi Enderun`da eğitim almıştır. Mirahorluk, Beylerbeyliği, Sadaret Kaymakamlığı, Kubbe Vezirliği ve Vezirlik gibi çeşitli devlet kademelerinde görev yapan paşa saraya damat da olmuştur.

1614 yılında öldürülmüş olan Destari Mustafa Paşa`nın türbesi, İstanbul`un Eminönü ilçesinde Şehzadebaşı camisi avlusunda bulunmaktadır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar