Destutt De Tracy

Kısaca: Destutt de Tarcy, tam adı Antoine Louis Claude Destutt de Tracy (1754 - 1836) ...devamı ☟

Destutt de Tracy
Destutt De Tracy

Destutt de Tarcy, tam adı Antoine Louis Claude Destutt de Tracy (1754 - 1836)

Destutt de Tracy ideoloji fikrinin öncü ismidir. Ona göre ideoloji, bilimsel bir disiplindir.Dogru ile yanlışı, yanılsama ile gerçekliği, safsata ile bilimsel olanı ayırmaya dönük bir bilimdir sözkonusu olan. Destutt de Tracy ve onunla birlikte İdeologlar adlandırılan diger entektüeller bu baglamda ideolojiyi bir "fikirler bilimi" olarak formüle ederler.

Destutt de Tracy'de Locke, Condillac ve Cabanis gibi daha çok duyumcu düşünürlerin etkisi belirgindir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Destutt de Tracy Resimleri