Detveyt

Kısaca: Detveyt ton (İngilizce: Deadweight long tons veya metric tons) Birim; (dwt): Bir ağırlık ölçüm birimidir ve İngilizce kökenlidir. Uluslararası Denizcilik Ticaretinde ve Denizcilik Endüstrisinde kullanılan bir ölçüm birimidir. ...devamı ☟

Detveyt
Detveyt

Uyarı: Bu madde sadece bilgi içindir ve Deniz Ticareti bünyesinde asla kullanılamaz
Detveyt ton (İngilizce: Deadweight long tons veya metric tons) Birim; (dwt): Bir ağırlık ölçüm birimidir ve ingilizce kökenlidir. Uluslarası Denizcilik Ticaretinde ve Denizcilik Endüstrisinde kullanılan bir ölçüm birimidir. T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından Türkiye ve türkçede ``detveyt`` olarak kullanılır.

T.C. 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Madde 2g gereğince,

DWT: Bir geminin taşıyabileceği en çok ağırlık olup, ham yükün, yakıtın, suyun, kumanyanın, yolcu ve gemi adamlarının kendilerinin ve eşyalarının ağırlıklarının toplamıdır,

Detveyt uluslararası ticarette; özellikle anglo-sakson ülkelerde ``long tons`` veya ``metric tons`` bazında kullanılır.

Bir metrik ton 1.000 kilogramdan oluşan ağırlıktır.
Bir long ton tam 1.016,0469088 kilogramdan oluşan ağırlıktır.


Referans

  • http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1107.html


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Detveyt Resimleri