Katmanlı manyetik yapılarda gözlenen, katmanların göreli

Dev Manyetik Direnç

Katmanlı manyetik yapılarda gözlenen, katmanların göreli manyetizasyon yönlerini değiştirerek yapının elektriksel direncinde belirgin değişim sağlamasıdır. Benzeri spin bağımlı etkilerin moleküler boyutlarda gerçekleştirilmesi, nanometre ölçeğindeki yapıların manyetik özelliklerinin daha iyi anlaşılmasının yanında, elektronik aygıtların işlevsel birimlerinin gelecekte daha da küçültülebilmesi yönünde katkı sağlayacaktır.

Yanıtlar