Devir

Kısaca: Devir, Ezoterizm ve Sufilik’te kullanılan bir terimdir. Kimi sufilere göre madde aleminde ruhlar önce cansız madde, sonra bitki, sonra hayvan, sonra insan biçiminde doğarak, ‘insan-ı kamil’ olma yolunda sürekli olarak gelişir, olgunlaşırlar. ...devamı ☟

Devir
Devir

Devir, Sufilik`te kullanılan bir terimdir. Kimi sufilere göre madde aleminde ruhlar önce cansız madde, sonra bitki, sonra hayvan, sonra insan biçiminde doğarak, a€˜insan-ı kamil` olma yolunda sürekli olarak gelişir, olgunlaşırlar. Anlamı ruhçuluktaki terimlerle reenkarnasyon yoluyla ruhsal tekamüldür. Ruhun maddeye gömülüş yayına kavs-i nüzul, insan-ı kamil olma yolundaki yükseliş yayına ise kavs-i uruc adı verilir.

Ayrıca bakınızKaynakça

  • Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Doç.Dr. Ethem Cebecioğlu


Portal|Ezoterizm taslak

Devir

Türkçe Devir kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. age, period, epoch, era, circulation, cycle, revolution, rotation, turnover, alienation, assignation, assignment, cession, circle, circumvolution, currency, disposal, Eyre, grant, gyration, release, rev, rounder, spin, take over, transfer
v. overturn, knock down, take down, down, strike down, capsize, upset, chop down, crumple, cut down, defeat, knock, knock back, knock over, overset, overthrow, quaff off, revolutionize, subvert, tilt, tip, give smth. a tip, topple, topple over

Devir

çağ, dönem; aktarılma.
dönme, dönüş, dönü; bir malın iyeliğini ya da bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme.
dolaşma, tur; bir görevin, bir kimseden bir başkasına geçmesi.

Devir

Türkçe Devir kelimesinin Fransızca karşılığı.
âge [le], période [la], tour [le], cycle [le], révolution [la], transfert [le], transport [le]

Devir

Türkçe Devir kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ära, Epoche, Torsion, Übereignung, Überschreibung, Übertrag, Umdrehung, Wirbel, Zeit, Zeitabschnitt, Zyklus

Devir

1 . Dönme, dönüş:
"Tekerin devri."-
2 . Aktarılma:
"Malın arabadan vagona devri."-
3 . Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme.
4 . Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi:
"Devir teslim töreni."-
5 . Sürekli ve düzenli değişme, çevrim.
6 . fizikBir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot.
7 . eskimişDolaşma:
"Şehrin çevresinde iki devir yaptık."-

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Devir Resimleri

Devir (astronomi)
3 yıl önce

Gökbiliminde, devir zaman çizgisindeki belirli bir anı tanımlar. Gökcisimlerinin koordinatları bu ana göre hesaplanır. Diğer herhangi bir andaki konumları...

Fanerozoik Devir
3 ay önce

Fanerozoik Devir, jeolojik zaman cetvelindeki mevcut devir. Yerküre tarihindeki iki büyük yerbilimsel devirden ikincisidir. İlki olan Kambriyen öncesi...

Fanerozoik Devir, Bitki, Dinozor, Dünya, Ekosistem, Fosil, Hayvan, Kambriyen, Karbonifer, Kayaç, Kıta
Proterozoik Devir
3 yıl önce

Proterozoik Devir, Kambriyen öncesi dönemde oluşan kayaç katmanlarının daha üstte yer alan bölümüdür. Kambriyen öncesi devirin son alt bölümüdür. Kıtaların...

Proterozoik Devir, Jeolojik Devirler, Kambriyen öncesi
Arkeyan Devir
3 ay önce

Arkeyan Devir, Kambriyen öncesi devrin ikinci alt dönemidir. Günümüzden yaklaşık olarak 3,6 milyar yıl öncesinden başlayıp, 2,5 milyar yıl önce, Proterozoik...

Arkeyan Devir, Jeolojik Devirler, Kambriyen öncesi, Proterozoik zaman
Takometre
4 ay önce

maddesine bakınız. Takometre, devir saati ya da RPM saati, motorlu cihazlarda motorun (şaftın veya disklerin) birim zamandaki devir sayısını gösteren motor...

Devir kuramı
3 yıl önce

Devir kuramı, Muhammed'in "Ben nebî iken Âdem su ile çamur arasındaydı." hadisi ile ilgilidir. Mutasavvıflara göre vücut halindeki Muhammed, yeryüzüne...

Kambriyen öncesi
3 ay önce

Kambriyen öncesi (kısaca pЄ) Anklot devir olarak da bilinen karanlık dönemin son zamanlarından oluşur. Ayrıca tüm dönemlerin en uzun sürenidir. İlk tortul...

Kambriyen öncesi, Arkeyan Devir, Atmosfer, Ay, Bakteri, Faneozoik Devir, Jeolojik Devirler, Kambriyen, Litosfer, Meteor, Proterozoik Devir
Hertz
3 ay önce

saniye başına düşen devir sayısını ifade eder. 1 Hertz saniyede bir devir veya 1 MHz saniye başına bir milyon (1,000,000/s) devir şeklinde tanımlanır...

Hertz, Alman, Fizikçi, Frekans, Heinrich Rudolf Hertz, Hertz (birim), Anlam ayrım