Devletçilik

Kısaca: Devleti tüm toplumsal görevle­rin düzenleyicisi olarak gören, özellikle de ekonomide devletin ekonomiye müdahalesi­ni ve piyasa mal ve hizmetlerini doğrudan bir biçimde üretmesini öngören anlayış. özel çıkarları merkezi olarak örgütlemenin üretimi arttıracağı inancına dayalı olarak, devletin görevlerinin yaygınlaştırılmasını ve ekonomi alanına müdahalesini öngören görüş. ...devamı ☟

Devleti tüm toplumsal görevle­rin düzenleyicisi olarak gören, özellikle de ekonomide devletin ekonomiye müdahalesi­ni ve piyasa mal ve hizmetlerini doğrudan bir biçimde üretmesini öngören anlayış. özel çıkarları merkezi olarak örgütlemenin üretimi arttıracağı inancına dayalı olarak, devletin görevlerinin yaygınlaştırılmasını ve ekonomi alanına müdahalesini öngören görüş.

Sanayi ve ticaret kuruluşlarının, eğitim, kültür, sağlık faaliyetlerinin devletin elinde toplanmasını öğütleyen ve devletin hakla­rıyla, yetki ve sorumluluklarını, bireyin hak­larının aleyhine olacak şekilde genişleten öğreti.

devletçilik

1 . Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi, erkincilik karşıtı.
2 . felsefeGenellikle devleti töre, kültür, hukuk vb.nin kaynak ve taşıyıcısı olarak görme eğilimi.

devletçilik

Türkçe devletçilik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. policy of state control, statism, statecraft, illiberalism

devletçilik

bir ulusun yönetimsel ve ekonomik işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyasası ve öğretisi. genellikle devleti töre, kültür, hukuk vb. nin kaynak ve taşıyıcısı olarak görme eğilimi.

devletçilik

Türkçe devletçilik kelimesinin Fransızca karşılığı.
étatisme [le]

devletçilik

Türkçe devletçilik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Etatismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Devletçilik
1 ay önce

Devletçilik, devletin ekonomiyi veya sosyal hayatı ya da her ikisini de belirli bir dereceye kadar kontrol etmesi gerektiği inancıdır. Bu anlamıyla devletçilik...

Devletçilik, 1923, 1929, 1930, 1935, 1939, Ansiklopedi, Atatürk, Demokrasi, Grev, Halkçılık
Anti-devletçilik
3 yıl önce

Anti-devletçilik, devletin bireylerin kişisel, sosyal ve ekonomik işlerine karışmasına yönelik karşıtlığı ifade eden bir terimdir. Anti-devletçiler devletsiz...

Sanayi Teşvik Kanunu
1 ay önce

yasadan yeterince yararlanılamamasına neden olmuştur. Yasanın istenen sonucu vermemesi üzerine devletçilik ilkesinin yürürlük alanı genişletilmiştir....

Sanayi Teşvik Kanunu, Dünya ekonomik bunalımı., Hukuk, Taslak
Yönetim biçimleri
1 ay önce

Liberalizm Liberalizm Liberteryanizm Cumhuriyet Demokrasi Otoriter yönetimler Devletçilik Nasyonalizm Militarizm Otoriteryanizm Totalitarizm Solcu yönetimler Sosyal...

Cumhuriyet, Federasyon, Konfederasyon, Meşrutiyet, Monarşi, Oligarşi, Temsili Demokrasi, Teokrasi, Totalitarizm, Mutlakıyet, Despotluk
Fena Yol
1 ay önce

Sotiria Iatridou Nana Papadopoulou M. Konstadinou ^ Gonca, Nermin. "Devletçilik Döneminde Yayımlanmış Sinema Dergileri (1932/1939)." Yüksek Lisans Tezi...

Milliyetçi Türkiye Partisi
4 hafta önce

yazısıdır. Partinin tüzel kişiliği sona erdi. Bağımsızlık Milliyetçilik Devletçilik Adalet ve Demokrasi Eğitim ve Kültür Üretim ve Paylaşım Bilim ve Gelişim...

Minarşizm
3 yıl önce

Minarşizm (aynı zamanda minimal devletçilik, küçük devlet veya sınırlı devlet liberteryenizmi olarak da bilinir), devletin tek meşru fonksiyonunun bireyleri...

Milliyetçilik
1 ay önce

Popülizm Devletçilik Atatürkçülük İrredantizm Ülkücülük Kolektivizm Turancılık Türkçülük Türk milliyetçiliği Galiyevizm Ulusalcılık Devletçilik Şovenizm...

Milliyetçilik, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, ABD, Afrika, Alman, Almanya, Anarşizm, Asya, Atatürk, Avrupa