T.C. Anayasası 1. maddesi "``Türkiye Devleti bir cumhuriyettir``" şeklindedir. 4. madde bunu açıklamaktadır: "``Anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez"``.

Devlet şekli

T.C. Anayasası 1. maddesi "``Türkiye Devleti bir cumhuriyettir``" şeklindedir. 4. madde bunu açıklamaktadır: "``Anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez"``.

Devletin hakimiyet şekline göre krallık, imparatorluk olmasıyla yönetim biçiminin demokrasi, aristokrasi, monarşi olması farklıdır. Devlet şekli cumhuriyet olan birçok devlet vardır, ancak bunlar yönetim şekli bakımından parlamenter demokrasiden diktaya kadar değişen yönetimlere sahiptir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar