Devlet Bakanı

Devlet bakanı, parlamenter sistemlerde, hükümette ve yasama meclisi önünde yalnızca siyasal görev ve yetkiler taşıyan ve kamu hizmetlerini yürütmekle görevlendirilmemiş bakan. Fransa ve başka bazı Avrupa ülkelerinde devlet bakanlarına, yönetsel görev ve örgütlerin dışında yalnızca siyasi görevleri üstlenmiş olmaları nedeniyle, "sandalyesiz bakan" (''ministre sans portefeuille'') denmektedir.

Devlet bakanı, hükümette ve yasama meclisi önünde yalnızca siyasal görev ve yetkiler taşıyan ve kamu hizmetlerini yürütmekle görevlendirilmemiş olan bakan. Türkiye'de bakanlıkların kuruluşu hakkındaki 1946 tarih ve 4951 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, hükümetlerin oluşturulması sırasında, başbakanlığa bağlı kurum ve daireler devlet bakanları arasında bölüştü-rülmektedir. Anılan yasa ile bakanlıkların kuruluş ve görevlerine ilişkin 27 Eylül 1984 tarih ve 3046 sayılı yasanın, ayrıca devlet bakanının durumu ve görevinin hukuksal niteliğinin böyle bir örgütlenmeye ve yetkilendirmeye izin vermediği ileri sürülmüştür. Devlet Planlama Teşkilatı'na ilişkin yasa gibi bazı mevzuat hükümlerinde başbakana ait bazı görevleri yardımcılarının yerine getireceğine ilişkin düzenlemelerin yer almasının da, devlet bakanlarının birer bakanlık örgütüne sahip olmaları için yeterli bir hukuksal dayanak oluşturmadığı görüşü vardır. Fransa ve başka bazı Avrupa ülkelerinde devlet bakanlarına, yönetsel görev ve örgütlerin dışında yalnızca siyasal görevleri üstlenmiş olmaları nedeniyle, "sandalyesiz bakan" (ministre şans portefeuille) denmektedir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.