Devlet Giray Han IV

Devlet Giray Han IV Kırım hanlarından. Kırım hanlarının otuz sekizincisi olup, Arslan Giray Hanın ikinci oğludur. 1729’da doğdu.

Devlet Giray Han IV Kırım hanlarından. Kırım hanlarının otuz sekizincisi olup, Arslan Giray Hanın ikinci oğludur. 1729’da doğdu.

Arslan Giray Hanın hanlığı zamanında veliaht oldu. Veliahtlığında mühim askeri hizmetlerde bulundu. 1769’da amcası Giray Hanın vefatı üzerine Kırım Hanlığına tayin edildi. O sıralarda meydana gelen 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbinin Osmanlıların aleyhine gelişmesi neticesinde Hotin Kalesinin düşmesi ve Rusların Turla Irmağını geçmesi gibi üzücü hadiselerin zuhuru esnasında Osmanlı Devletinden birçok yardım görmesine rağmen burayı alamadığı için Hanlık’tan alınarak Kıbrıs’a sürüldü. Bir müddet sonra affedilerek Malkara’daki çiftliklerinden birinde oturmasına müsaade edildi.

1771’de Rusların Kırım’a saldırmaları üzerine Osmanlı orduları komutanı Canikli Ali Paşa ile, beraberinde ona yakın Hanzade ve Devlet Giray olduğu halde Kırım’ı kurtarmakla görevlendirildi. Tatar, Çerkez ve Nogay askerlerinin de yardımıyla başarı sağlandı. Ruslarla Küçük Kaynarca Antlaşması yapıldıktan sonra Kırım bağımsızlığına kavuştu. 1775’te Devlet Giray ikinci defa Kırım Hanlığına tayin olundu. Hanlığın tek başına tutunamayacağını anlayınca, Kırım Hanlığının Osmanlı İmparatorluğuna bağlı bir ülke olduğunu ilan etti. Ancak Kırım Mirzaları Ruslarla birleşince Devlet Giray zor durumda kaldı. Nihayet 1776’da bu görevinden alınarak İstanbul’a çağrıldı ve Vize’de oturmasına izin verildi.

Osmanlı Devletine bağlı ve sadık bir kimse olan Devlet Giray, 1780’de orada vefat etti.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Ayrıca Bakınız

 • Türk Boyları
 • Türk Hükümdarları
 • Müslüman Türk devletleri

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Devlet Giray Han IV ilgili konular

  • Türk hükümdarları

   Tarihteki önemli Türk hükümdar, padişah ve devlet adamları. Abdülaziz Han I. Abdülhamid II.
  • Devlet Giray Han IV

   Devlet Giray Han IV Kırım hanlarından. Kırım hanlarının otuz sekizincisi olup, Arslan Giray Hanın ikinci oğludur. 1729’da doğdu.
  • I. Mengli Giray

   Mengli Giray Han (ö. 1515) 15. yüzyıl sonlarında 3 kez Kırım Hanlığı tahtına oturdu.
  • II. Devlet Giray

   Devlet Giray II. (1648—1718) — Kırım Hanı. 1699—1702 ve 1709—1713 yılları arasında olmak üzere iki kez Kırım Hanlığı yaptı.
  • Süyümbike

   Süyümbike (Tatarca): ''Söyembikä'' Doğumu 1516; ölümü 1554 Moskova) Süyümbike ya da “Hanbike” sıfatıyla Kazan Hanlığı'nı yönetmi
  • I. Fetih Giray

   I. Fetih Giray , 1557-1596 Kırım Hanı. 1596 yılında kısa süreli han olmuştur.
  • III. İslâm Giray

   III. İslâm Giray (d. 1604 – ö. 1654) Kırım Hanı.
  • IV. Devlet Giray

   IV. Devlet Giray Han (1730—1780) yılları arasında yaşar. Arslan Giray Han’ın küçük oğludur. İlki 1769 ila 1770, ikincisi 1775 ila 1777 y
  • IV. Mehmet Giray

   IV . Mehmed Giray (Sofu) 1610–1674 Kırım Hanıdır. ‘Sofu Mehmed Giray Han’ olarak da bilinir. (1641 –1644) ve (1654–1666) senelerinde iki
  • Canıbek Giray

   Canıbek Giray Kırım hanı. 1568- 1636 yılları arasında yaşamıştır. 1610—1623, 1624 ve 1628 — 1635 yılları arasında üç kez hanlık y